Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính (1963 – 2023), Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện phối hợp tổ chức Cuộc thi AOF – 60 năm Truyền thống và Tương lai, Cụ thể:

I.   MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

 • Tìm hiểu lịch sử hào hùng qua 60 năm xây dựng và phát triển của cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Tài chính (1963 – 2023);
 • Bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu và sự hiểu biết của sinh viên các khoa/ngành đào tạo tại Học viện Tài chính;
 • Lan tỏa hình ảnh và niềm tự hào về Học viện Tài chính tới cộng đồng.

2. Yêu cầu:

 • Các Liên chi đoàn, chi đoàn, câu lạc bộ triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể sinh viên tham gia dự thi;
 • Công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của sinh viên trong và ngoài Học viện;
 • Các thí sinh tham gia dự thi đạt chất lượng và thành tích cao;
 • Các thí sinh và đơn vị có dấu hiệu gian lận sẽ không được công nhận kết quả thi và có hình thức xử lý phù hợp.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi:

Đoàn viên, sinh viên đang theo học tại các hệ đào tạo của Học viện Tài chính.

2. Nội dung:

 • Tiến trình xây dựng và phát triển của Học viện Tài chính;
 • Quy chế đào tạo và quản lý sinh viên tại Học viện Tài chính;
 • Chiến lược phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2045;
 • Các nội dung khác.

3. Hình thức dự thi:

– Cách thức đăng ký: Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi https://60nam.hvtc.edu.vn từ 9h00 ngày 15/02/2023. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký và sử dụng 01 (một) tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi;

– Hình thức tham gia Cuộc thi:

 • Vòng loại: Trực tuyến;
 • Vòng Chung kết: Trực tiếp (sân khấu hoá).

Lưu ý: Thí sinh dự thi cá nhân ở Vòng loại; Vòng Chung kết sẽ thi theo đơn vị đầu mối là Liên chi đoàn.

4. Thời gian tổ chức thi: Dự kiến từ 15/02 – 19/05/2023

 • Thi thử: Dự kiến từ ngày 15/02 – 21/02/2023;
 • Phát động cuộc thi: Dự kiến ngày 27/02/2023;
 • Thi chính thức: Dự kiến từ 27/02 – 19/05/2023.

III. THỂ LỆ CÁC VÒNG THI

1. Vòng loại:

– Số lượng thí sinh: Không giới hạn;

– Thời gian: Từ 27/02 – 15/04/2023, trong đó chia làm 04 tuần thi:

 • Tuần 1: Từ 27/02 – 04/03/2023;
 • Tuần 2: Từ 06/03 – 11/03/2023;
 • Tuần 3: Từ 03/04 – 08/04/2023;
 • Tuần 4: Từ 10/04 – 15/04/2023.

– Kết quả: Mỗi tuần, các thí sinh tham gia thi với 15 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi hoặc hết thời gian làm bài thi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 20 điểm, nếu chọn sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa mỗi lần thi là 300 điểm. Mỗi thí sinh được thi tối đa 02 lần/tuần, kết quả thi cao nhất sẽ được ghi nhận.

Trên cơ sở kết quả ở Vòng loại, Ban tổ chức chọn 05 thí sinh có điểm thi cao nhất mỗi tuần để trao giải thưởng tuần và chọn ra 06 đội thi là các Liên chi đoàn có tổng điểm trung bình cộng cao nhất để bước vào Vòng Chung kết;

– Phương thức lựa chọn 05 thí sinh đạt giải theo tuần: Có điểm thi cao nhất và thời gian trả lời nhanh nhất;

– Phương thức lựa chọn 06 đội vào Vòng Chung kết: Theo 02 tiêu chí:

 • Tiêu chí 1: Trung bình cộng của 100 thí sinh có điểm số cao nhất của Liên chi đoàn đó (Tính cho cả 4 tuần thi);
 • Tiêu chí 2: Tỷ lệ thí sinh tham gia của sinh viên trong Liên chi đoàn (Số lượng thí sinh dự thi/tổng đoàn viên sinh viên của Liên chi đoàn).

– Nguyên tắc lựa chọn: Chọn bằng Tiêu chí 1 trước, trường hợp điểm Trung bình cộng bằng nhau thì sử dụng đến Tiêu chí 2. Trường hợp Tiêu chí 2 tiếp tục bằng nhau thì BTC sẽ có phần thi phụ.

2. Vòng Chung kết:

 • Số lượng đội thi: 06 đội là các Liên chi đoàn được lựa chọn từ Vòng loại;
 • Thời gian – Địa điểm: Dự kiến ngày 19/05/2023;
 • Mục đích: Chung kết, xếp hạng, trao giải;
 • Hình thức: Sân khấu hoá theo 03 phần thi:

(1) Tự hào Tài chính: 06 đội trả lời câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết về Học viện Tài chính;

(2) Thông điệp Tài chính: 06 đội thể hiện một tiểu phẩm, nhạc kịch trong vòng tối đa 07 phút để thể hiện một thông điệp của sinh viên Học viện Tài chính;

Kết thúc phần (2): 03 Đội thi có điểm số cao nhất sẽ vào phần (3)

(3) Tài chính trong tôi: 03 đội thi cùng thực hiện một thử thách bí mật của Ban tổ chức.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân: Tổng 20 giải cá nhân trao theo tuần, mỗi tuần 05 thí sinh có điểm số cao nhất với thời gian làm bài ngắn nhất.

2. Giải tập thể:

 • 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và các giải phụ;
 • 01 Giải “Đội cổ vũ mạnh nhất”;
 • 01 Giải “Tập thể lan toả” dành cho Liên chi đoàn có tỷ lệ thí sinh tham gia Cuộc thi cao nhất;
 • Mỗi giải thưởng bao gồm Tiền mặt, Kỷ niệm chương hoặc Giấy chứng nhận và các hiện vật khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện

 • Là đầu mối chủ trì xây dựng kế hoạch chương trình;
 • Báo cáo Đảng uỷ và Học viện xin chủ trương để triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình.
 • Thành lập ban tổ chức và các tiểu ban của Cuộc thi; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi.
 • Mời ban Giám khảo và đại biểu tham dự chương trình.

2. BTK Hội Sinh viên:

 • Phối hợp với BTV Đoàn TN Học viện thông báo rộng rãi tới các CLB, đốc thúc và khuyến khích 100% thành viên tham gia Cuộc thi;
 • Phối hợp truyền thông, lan toả Cuộc thi trên các kênh trực tiếp và trực tuyến do Ban Thư ký Hội SV quản lý;
 • Chủ trì các tiết mục văn nghệ trong Vòng Chung kết, đảm bảo phù hợp tính chất Cuộc thi.

3. Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn:

 • Tổ chức truyền thông rộng rãi và khuyến khích 100% đoàn viên sinh viên của đơn vị tham gia Cuộc thi với chất lượng cao nhất;
 • Chuẩn bị các phần thi chất lượng tốt tham gia Vòng Chung kết của Cuộc thi nếu được lựa chọn;
 • Mỗi Liên chi đoàn chọn cử tối thiểu 50 cổ động viên tham gia Vòng Chung kết Cuộc thi.

4. Các Câu lạc bộ và đơn vị tương đương:

 • CLB Lý luận trẻ: Xây dựng bộ đề thi Vòng loại và Vòng Chung kết;
 • Ban Văn phòng Đoàn Thanh niên: Phối hợp cùng CLB Lý luận trẻ xây dựng bộ câu hỏi của Cuộc thi; là đầu mối liên hệ giữa các Đội thi và Ban tổ chức; Thư ký tổng hợp kết quả các vòng thi; chuẩn bị các công tác phục vụ khác cho Cuộc thi.
 • Ban Phát thanh Học viện Tài chính: Đầu mối triển khai công tác truyền thông về Cuộc thi;
 • Các đơn vị khác: Khuyến khích 100% thành viên đơn vị tham gia Cuộc thi, chủ động lan toả Cuộc thi trên các nền tảng trực tiếp, trực tuyến mà đơn vị quản lý.

5. Trân trọng kính đề nghị các đơn vị trong Học viện phối hợp hỗ trợ:

5.1. Các Khoa Quản lý sinh viên, Viện ĐTQT, Dự án Toulon:

 • Phối hợp với BTV Đoàn TN Học viện thông báo rộng rãi tới sinh viên thuộc sự quản lý của đơn vị, đốc thúc và khuyến khích 100% sinh viên tham gia Cuộc thi;
 • Tạo điều kiện về thời gian, vật chất, tinh thần để BCH Liên chi đoàn tham gia Cuộc thi hiệu quả;

5.2. Ban Quản trị thiết bị: Chuẩn bị HT A1 và HT 700 theo đề nghị của BTV Đoàn TN Học viện.

5.3. Trung tâm thông tin: Tạo domain theo đề nghị của BTV Đoàn TN Học viện liên quan tới Cuộc thi; Đảm bảo đường truyền internet mạnh cho Vòng Chung kết tại HT 700; Phối hợp xây dựng website tổ chức thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tổ chức Cuộc thi AOF – 60 năm Truyền thống và Tương lai năm 2023. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Đoàn TN – Hội SV Học viện nghiêm túc triển khai, đạt hiệu quả.

Chi tiết liên hệ Đ/c Bùi Văn Tiên – UV BTV Đoàn Thanh niên Học viện, SĐT 0986.910.240./.

Chia sẻ

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here