Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2019

Ngày 01/03/2019, Học viện Tài chính công bố dự thảo lần 4 Đề án Tuyển sinh Đại học năm 2019 của trường, trong đó có nhiều điểm đáng lưu ý cũng như số lượng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.

(Xem bản Dự thảo tại đây)

Phương thức tuyển sinh:

Học viện tổ chức xét tuyển 03 phương thức:

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT;
  2. Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập bậc THPT;
  3. Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu là 4200 trong đó xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT không quá 50%, số còn lại xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

Trường hợp không đủ chỉ tiêu, Học viện tiếp tục xét tuyển bổ sung theo các phương thức trên cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu dựa trên nguyên tắc không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện ở đợt 1.

* Chỉ tiêu đào tạo chương trình chất lượng cao đối với chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tiài chính, Hải quan và Logistics thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng và chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán thuộc ngành Kế toán là: 400; chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học vện; đối tượng tuyển sinh là những thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện.

* Chương trình liên kết đào tạo cử nhân thực hành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính và cử nhân Kế toán-Kiểm soát-Kiểm toán, học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Thông tin chi tiết xem trên website: https://hocvientaichinh.com.vn. Chỉ tiêu đào tạo là: 180 và tuyển sinh theo đề án riêng (xem tại đây).

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT là: 45 chỉ tiêu nằm trong tổng số chỉ tiêu xét tuyển vào đại học chính quy năm 2019, phân bổ như sau:

  1. Ngành Tài chính – Ngân hàng: 20;
  2. Ngành Kế toán: 14;
  3. Ngành Quản trị kinh doanh: 3;
  4. Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 2;
  5. Ngành Ngôn ngữ Anh: 3;
  6. Ngành Kinh tế: 3;

* Chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP: 60 chỉ tiêu.

* Chỉ tiêu xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT Không quá 50% tổng chỉ tiêu (2100 chỉ tiêu), dự kiến như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Chỉ tiêu còn lại sau khi xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập bậc THPT (2100 chỉ tiêu), dự kiến như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Điểm xét tuyển của thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vào từng ngành của Học viện tài chính có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp ĐKXT (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) là từ 17 điểm trở lên. Ngoài ra, không có môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

61 BÌNH LUẬN

  1. em Lê Hồng Hà sn 25/5/2001, hiện tại e đã đăng ký nhưng không hợp lệ. Vậy e muốn nộp hồ sơ xét tuyển theo điểm tốt nghiệp. điểm của e cả ưu tiên và điểm thi là: 19,75. Như vậy e có trúng tuyển vào trường được không ah

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here