Học viện Tài chính thành lập theo quyết định số 120/2001 QĐ/TTG ngày 17/8/2001 của Thủ tường chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính 

Ban Giám đốc Học viện Tài chính

GIÁM ĐỐC:
PGS.,TS. NGUYỄN TRỌNG CƠ, Nhà giáo Nhân dân, Giảng viên cao cấp

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Học viện.

- Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác hành chính, văn thư; thi đua, khen thưởng. Công tác truyền thông. Công tác thanh tra. Hoạt động bồi dưỡng, tư vấn tài chính.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Học viện; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Khoa Tài chính doanh nghiệp.
PHÓ GIÁM ĐỐC:
PGS.,TS. TRƯƠNG THỊ THỦY

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác nghiên cứu khoa học khối đào tạo và nghiên cứu khoa học sinh viên. Hoạt động hợp tác quốc tế. Công tác thông tin báo chí của Học viện.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế. Khoa Quản trị kinh doanh, Ngân hàng - Bảo hiểm, Thuế và Hải quan, Ngoại ngữ, Kinh tế, Tài chính công; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
PHÓ GIÁM ĐỐC:
PGS.,TS. NGUYỄN VŨ VIỆT

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin. Công tác đào tạo sau đại học. Công tác nghiên cứu của 2 Viện.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: các Ban Quản lý dự án, Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị; Thư viện, Trung tâm Thông tin; Trạm Y tế. Các khoa Sau đại học, Kế toán, Cơ bản, Lý luận chính trị. Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế.

Lịch sử phát triển Học viện Tài chính

Học viện Tài chính, tiền thân là Trường cán bộ Tài chính – Kế toán Ngân hàng Trung ương được thành lập năm 1963, năm 1976 đổi tên thành Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, với nhiệm vụ cơ bản là đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo nguồn cung cấp lực lượng cán bộ đại học và sau đại học về lĩnh vực tài chính – kế toán cho đất nước và cho hai nước Lào, Campuchia. Ngày 17/8/2001 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg thành lập Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính.

Học viện có chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ trình độ Đại học, Sau đại học về các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán với 4 loại hình đào tạo (Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học bằng 2, Liên thông đại học); Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho ngành và cho đất nước; phục vụ giảng dạy và quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về tài chính – kế toán.

Hiện nay, Học viện gồm 31 đơn vị, trong đó có 14 khoa; 12 ban và tương đương; 5 đơn vị sự nghiệp và các Hội đồng tư vấn, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội. Tổng số cán bộ, viên chức của Học viện tính đến 30/4/2015 là 791, trong đó có 496 giảng viên; 295 cán bộ, viên chức quản lý và phục vụ. Có 02 GS, 46 PGS, 131 TS, 346 ThS và 02 NGND, 22 NGƯT. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực hết mình của lãnh đạo Học viện, cán bộ, viên chức và giảng viên, Học viện đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Môi trường học tập năng động, sáng tạo cùng sự đa dạng về bậc đào tạo (hệ đại học chính quy, hệ không chính quy, cao học và nghiên cứu sinh), ngành học tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lựa chọn nghề nghiệp của học viên, sinh viên…. Quy mô đào tạo của Học viện hiện có trên 20.000 sinh viên, học viên. Trong đó, hệ đại học chính quy trên 14.000 sinh viên; hệ không chính quy gần 4.000 sinh viên, học viên, Cao học và NCS là trên 2.000 học viên và hàng trăm Lưu học sinh.

Từ khi thành lập đến nay, Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 300 tiến sĩ, hơn 5.000 thạc sĩ và hơn 85.000 cử nhân kinh tế và gần 500 cử nhân, thạc sỹ cho đất nước bạn Lào và Cămpuchia. Nhiều người trong số họ đã và đang giữ trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành và địa phương. Những điều này đã làm nên sức hút đối với người học khi nói đến Học viện Tài chính.

Song song việc đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện Tài chính luôn mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu với các Viện, Trường Đại học nước ngoài nhằm nâng cao vị thế của Học viện không chỉ trong đào tạo mà cả trong nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường. Đến nay, Học viện Tài chính đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành và của đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn chất lượng khu vực Châu Á.

Để ghi nhận những đóng góp của Học viện Tài chính trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Được nước CHDCND Lào trao tặng  Huân chương Tự do ISSARA hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Hữu nghị.

Với những thành tích đáng tự hào, tin rằng đây sẽ là  nền tảng vững chắc, tạo đà cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Học viện thực hiện Sứ mệnh”Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội” với mục tiêu: Xây dựng, phát triển Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về Kinh tế – Tài chính – Kế toán hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực.

Đoàn tư vấn Học viện Tài chính chụp ảnh cùng đại biểu

Chức năng, nhiệm vụ

  • Đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán với các loại hình đào tạo: Đại học chính quy, Đại học Tại chức, Đại học bằng 2, Hoàn chỉnh kiến thức đại học và Sau đại học
  • Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về tài chính – kế toán.

Hội đồng Trường Học viện Tài Chính

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Học viện, có quyền quyết nghị các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới các hoạt động và sự phát triển của Học viện.

* Chức năng của Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường; Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho Trường; thực hiện giám sát các hoạt động của Trường, gắn Trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức hoạt động của Trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục;

3. Quyết nghị về cơ cấu và phương hướng đầu tư phát triển của Trường;

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể của các tổ chức thuộc Trường;

5. Giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường;

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, thực hiện việc cam kết và tài chính của Trường;

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viện của Hội đồng Trường;

8. Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường, Giám đốc, Phó Giám đốc (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường (nếu có). Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, quyết định;

11. Cho ý kiến quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo các cấp thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng;

12. Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của nhà trường để triển khai các công việc của Hội đồng trường;

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao theo quy định của Pháp luật.

(Trích Quy chế hoạt động của Hội đồng trường ban hành kèm Quyết định số 2223QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm  2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng trường Học viện Tài chính gồm 15 thành viên:

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 TS.GVCC. Nguyễn Đào Tùng Học viện Tài chính Chủ tịch
2 PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ Học viện Tài chính
3 PGS.,TS. NGƯT. Nguyễn Vũ Việt Học viện Tài chính
4 Ninh Phương Thanh Học viện Tài chính
5 PGS. TS. Ngô Thị Thu Hồng Học viện Tài chính
6 PGS. TS. Vũ Văn Ninh Học viện Tài chính
7 PGS.,TS. Nguyễn Trọng Thản Học viện Tài chính
8 PGS. TS. Lê Xuân Trường Học viện Tài chính
9 PGS. TS. Nguyễn Lê Cường Học viện Tài chính
10 TS. Lưu Hữu Đức Học viện Tài chính
11 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều Học viện Tài chính
12 ThS. Toán Chí Nghiêm Bộ Tài chính
13 TS. Nguyễn Ngọc Song Bộ Khoa học và Công nghệ
14 Ths. Bùi Xuân Thu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
15 TS. Đào Phan Cẩm Tú  Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chia sẻ

3 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here