Học viện Tài chính thành lập theo quyết định số 120/2001 QĐ/TTG ngày 17/8/2001 của Thủ tường chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính 

Ban Giám đốc Học viện Tài chính


GIÁM ĐỐC:
PGS.,TS. NGUYỄN TRỌNG CƠ
Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên cao cấp

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Học viện.
- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; hành chính, văn thư; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác thông tin báo chí; công tác thanh tra và công tác bồi dưỡng, tư vấn tài chính.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Học viện; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Khoa Tài chính doanh nghiệp; Khoa Hệ thống thông tin kinh tế.
PHÓ GIÁM ĐỐC:
PGS.,TS. PHẠM VĂN LIÊN

- Phụ trách lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc, Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học khối đào tạo và nghiên cứu khoa học sinh viên; hợp tác quốc tế; đào tạo tại chức; công tác nghiên cứu 2 Viện.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý khoa học; Ban Hợp tác quốc tế; Khoa Tại chức; Khoa Kinh tế; Khoa Tài chính công; Khoa Lý luận chính trị; Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế.
PHÓ GIÁM ĐỐC:
PGS.,TS. TRƯƠNG THỊ THỦY

- Phụ trách lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc, phụ trách công tác đào tạo đại học chính qui, văn bằng hai, liên thông đại học, công tác quản lý sinh viên.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo; Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng; Ban Công tác chính trị và sinh viên; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm; Khoa Thuế - Hải Quan; Khoa Ngoại ngữ; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
PHÓ GIÁM ĐỐC:
PGS.,TS. NGUYỄN VŨ VIỆT

- Phụ trách lĩnh vực công tác: Phụ trách các công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin, đào tạo sau đại học.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện; Ban Tài chính kế toán; Ban Quản trị thiết bị; Thư viện; Trung tâm Thông tin; Trạm Y tế, Khoa Sau đại học; Khoa Kế toán; Khoa Cơ bản; Khoa Tài chính quốc tế.

Lịch sử phát triển Học viện Tài chính

Học viện Tài chính, tiền thân là Trường cán bộ Tài chính – Kế toán Ngân hàng Trung ương được thành lập năm 1963, năm 1976 đổi tên thành Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, với nhiệm vụ cơ bản là đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo nguồn cung cấp lực lượng cán bộ đại học và sau đại học về lĩnh vực tài chính – kế toán cho đất nước và cho hai nước Lào, Campuchia. Ngày 17/8/2001 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg thành lập Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính.

Học viện có chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ trình độ Đại học, Sau đại học về các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán với 4 loại hình đào tạo (Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học bằng 2, Liên thông đại học); Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho ngành và cho đất nước; phục vụ giảng dạy và quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về tài chính – kế toán.

Hiện nay, Học viện gồm 31 đơn vị, trong đó có 14 khoa; 12 ban và tương đương; 5 đơn vị sự nghiệp và các Hội đồng tư vấn, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội. Tổng số cán bộ, viên chức của Học viện tính đến 30/4/2015 là 791, trong đó có 496 giảng viên; 295 cán bộ, viên chức quản lý và phục vụ. Có 02 GS, 46 PGS, 131 TS, 346 ThS và 02 NGND, 22 NGƯT. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực hết mình của lãnh đạo Học viện, cán bộ, viên chức và giảng viên, Học viện đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Môi trường học tập năng động, sáng tạo cùng sự đa dạng về bậc đào tạo (hệ đại học chính quy, hệ không chính quy, cao học và nghiên cứu sinh), ngành học tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lựa chọn nghề nghiệp của học viên, sinh viên…. Quy mô đào tạo của Học viện hiện có trên 20.000 sinh viên, học viên. Trong đó, hệ đại học chính quy trên 14.000 sinh viên; hệ không chính quy gần 4.000 sinh viên, học viên, Cao học và NCS là trên 2.000 học viên và hàng trăm Lưu học sinh.

Từ khi thành lập đến nay, Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 300 tiến sĩ, hơn 5.000 thạc sĩ và hơn 85.000 cử nhân kinh tế và gần 500 cử nhân, thạc sỹ cho đất nước bạn Lào và Cămpuchia. Nhiều người trong số họ đã và đang giữ trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành và địa phương. Những điều này đã làm nên sức hút đối với người học khi nói đến Học viện Tài chính.

Song song việc đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện Tài chính luôn mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu với các Viện, Trường Đại học nước ngoài nhằm nâng cao vị thế của Học viện không chỉ trong đào tạo mà cả trong nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường. Đến nay, Học viện Tài chính đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành và của đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn chất lượng khu vực Châu Á.

Để ghi nhận những đóng góp của Học viện Tài chính trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Được nước CHDCND Lào trao tặng  Huân chương Tự do ISSARA hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Hữu nghị.

Với những thành tích đáng tự hào, tin rằng đây sẽ là  nền tảng vững chắc, tạo đà cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Học viện thực hiện Sứ mệnh”Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội” với mục tiêu: Xây dựng, phát triển Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về Kinh tế – Tài chính – Kế toán hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực.

lich-su-phat-trien-hvtc-001

Chức năng, nhiệm vụ

– Đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán với các loại hình đào tạo: Đại học chính quy, Đại học Tại chức, Đại học bằng 2, Hoàn chỉnh kiến thức đại học và Sau đại học

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về tài chính – kế toán.

Hội đồng Trường Học viện Tài Chính

Tổng Thư ký Hội đồng trường: TS. ĐẶNG VĂN DU Trưởng Khoa Tài chính công
Địa chỉ: Số 8, Phan Huy Chú, Quận Hoàn kiếm, Hà nội
Tel. (04) 39.332.670 Fax. (04) 39.331.865

Các cơ sở pháp lý tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường:

Hội đồng trường Học viện Tài chính tổ chức và hoạt động theo Luật Giáo dục (2005) Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Điều lệ trường Đại học được ban hành tại Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2004/TT-BGD& ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học.

Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 1 (2006-2010) được Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận tại Quyết định số 1714/QĐ-BTC ngày 19/4/2006.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Tài chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 1442/QĐ-BTC ngày 13/4/2007.

Chức năng của Hội đồng trường Học viện Tài chính:

Hội đồng trường Học viện Tài chính là tổ chức quản trị, đại diện chủ sở hữu của nhà trường. Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho nhà trường thực hiện giám sát các hoạt động của nhà trường quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo qui định, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Học viện Tài chính theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Hội đồng trường Học viện Tài chính:

1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Học viện, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường Đại học của Nhà nước

2. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện trước khi Giám đốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết nghị những vấn đề tổ chức, nhân sự của Học viện theo qui định

3. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản, phương hướng đầu tư phát triển của Học viện trong xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, chi tiêu từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác theo qui định của pháp luật, được qui định tại các khoản 2 và 3 Điều 53 của Điều lệ trường Đại học

4. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường và “Quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường” do Bộ trưởng Bộ GD& ĐT ban hành.

Các tài liệu liên quan:

Chương trình hoạt động Hội đồng trường năm 2009

Quyết nghị của hội đồng trường kỳ họp thứ 7

Nghị quyết Hội đồng trường Học viện Tài chính

Chương trình hoạt động của Hội đồng trường HVTC năm 2010

Quyết nghị của hội đồng trườngvề kết quả thực hiện đề án phát triển HVTC đến năm 2010 và định hướng đến 2015

 

1 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here