Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa XVI, thuộc Dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Toulon (CH Pháp) như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học, đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu trình độ chung Châu Âu hoặc tương đương và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của chương trình liên kết. Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành không thuộc khối kinh tế, quản lý, tài chính…được học bổ sung các môn chuyển đổi.

2. Ngành đào tạo: Thạc sĩ Tài chính, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị.

3. Thời gian đào tạo: 12 tháng.

4. Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

5. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh.

6. Kinh phí đào tạo:

  • Học phí: 150 triệu đồng/ Toàn khóa học.
  • Lệ phí xét tuyển: 600.000 đồng/hồ sơ.
  • Lệ phí (phí ghi danh): Theo quy định của Đại học Toulon (Pháp).

7. Bằng cấp:

  • Bằng do Trường Đại học Toulon (Cộng Hòa Pháp) cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phép theo Quyết định số 615/QĐ-BGDĐT và Quyết định gia hạn cấp phép số 757/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2020.

8. Chỉ tiêu tuyển sinh: 45 học viên/khóa.

9. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và phỏng vấn đầu vào.

10. Thời gian tuyển sinh:

  • Nhận hồ sơ và xét tuyển Đợt 1: Từ 01/10/2021 đến 15/01/2022.
  • Nhận hồ sơ và xét tuyển bổ sung: Từ 26/01/2022 đến 25/02/2022.
  • Thời gian nhập học: Tháng 03/2022.
  • Đăng ký tư vấn trực tuyến: https://forms.gle/euPiw4YdRru6YXLE9

11. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tuyển sinh Dự án:

Chia sẻ

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here