đội ngũ giảng viên

Tại HVTC, những giảng viên có chuyên môn cao luôn sẵn sàng trợ giúp, quan tâm sâu sát đến sinh viên và đưa ra những lời khuyên hữu ích trong quá trình học tập môn học. Các giảng viên của chúng tôi được công nhận là những nhà lãnh đạo trong chuyên môn của họ và mang đến cho môn học những trải nghiệm thực tế bổ ích.

Một giảng viên sẽ phụ trách một môn học và tương tác cá nhân với học viên. Giảng viên HVTC đóng vai trò lãnh đạo trong việc tạo ra một kinh nghiệm học tập hấp dẫn. Họ cũng chính là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ trong suốt khóa học

Ngoài đội ngũ giảng viên chính của Trường Đại học Toulon (CH Pháp), chương trình còn có sự tham gia hỗ trợ của các trợ giảng Việt Nam. Trợ giảng sẽ là người thường xuyên hướng dẫn, phụ đạo các môn học cho học viên và giúp học viên tìm hiểu môn học thấu đáo hơn. Họ là những giảng viên đại học, những nhà chuyên môn có học vấn và kinh nghiệm thực tế phong phú, đã tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ về chuyên ngành giảng dạy tại các nước nói tiếng Anh.

Đội ngũ Giảng viên

Ph Bonfils
- Giám đốc trung tâm nghiên cứu Khoa học thông tin và truyền thông của ĐH Toulon
- Phó chủ tịch phụ trách Quan hệ quốc tế của Hội Khoa học thông tin và truyền thông Pháp (SFSIC)
B.Jacquin
M-J Cambrelling
Francois Laroux
Pierre Crapanzano
Patrick Boisselier
Isabelle Dherment
Nguyên Giám đốc Viện quản trị doanh nghiệp, phụ trách thạc sĩ TCDN và KSQT tại Pháp
Sylvie Taccola
Quản lý chương trình Thạc sĩ TCDN và KSQT tại Pháp, 20 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Pierre - Laurent Bescos
Nguyễn Thị Hoài Lê
PGS. Tiến sĩ; Phó trưởng ban Kế hoạch tài chính - Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam
Diêm Thị Thanh Hải
Tiến sĩ, giảng viên bộ môn Tài chính doanh nghiệp, khoa TCDN, HVTC
Nhâm Phong Tuân
PGS, TS, giảng viên Đại học Kinh tế - ĐHQGHN