Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2024

Tổng chỉ tiêu (dự kiến) là 4.500 trong đó: Chương trình chuẩn là 3.100; Chương trình đào tạo định hướng CCQT là 1.280; Chương...

Đề án tuyển sinh 2024

Ngày 29/02/2024, Học viện Tài chính công bố đề án tuyển sinh năm 2024, Ban hành theo Quyết định số 185/QĐ-HVTC ngày 29/02/2024 của...

Thông báo tuyển sinh bổ sung Khóa 18, Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp...

Số: 03/TB – HVTC ngày 02 tháng 01 năm 2024 Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo Thạc...

Thông báo tuyển sinh Khóa 18, Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm...

Số: 1942/TB – HVTC ngày 24 tháng 10 năm 2023 Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính...

Thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2023 – Hệ liên kết Quốc tế

Học viện Tài chính - Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) thông báo tuyển sinh bổ sung...

T/B ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào Kết quả thi tốt...

Hệ đào tạo Quốc tế liên kết giữa Học viện Tài chính và trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) thông báo ngưỡng điểm...

Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển Đại học Hệ liên kết Quốc tế...

Năm 2023, Hệ liên kết Quốc tế - Học viện Tài chính tuyển sinh với 2 phương thức xét tuyển, nhằm giúp thí sinh...

Thông báo nhận Hồ sơ xét tuyển kết quả học tập bậc THPT –...

Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) thông báo về việc nhận...

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2023

Tổng chỉ tiêu là 4.200 trong đó xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi THPT ít nhất bằng 50%; xét tuyển dựa...

Phương án tuyển sinh Học viện Tài chính 2023

Ngày 28/02/2023, Học viện Tài chính công bố đề án tuyển sinh năm 2023, Ban hành theo Quyết định số 128/QĐ-HVTC ngày 24/02/2023 của...

Bài viết mới