Chương trình Thạc sĩ Tài chính Quốc tế

Sở hữu tấm bằng Thạc sĩ vừa có giá trị trong và ngoài nước vừa được đào tạo kiến thức kinh tế chuyên sâu, được tôi luyện trình độ tiếng Anh, đó là những giá trị mà chương trình Thạc sĩ Tài chính Quốc tế mang đến cho bạn.

TIN TỨC

NGÀNH ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH

SỰ KIỆN

KIẾN THỨC

ALUMNI

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN