Thăng tiến sự nghiệp trong môi trường quốc tế

Trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và tự tin bước ra thế giới chỉ trong 12 tháng với tấm bằng Thạc sĩ Tài chính Quốc tế, hợp tác giữa Học viện Tài chính và Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp).

TIN TỨC

NGÀNH ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH

SỰ KIỆN

KIẾN THỨC

ALUMNI

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN