Tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính Quốc tế 2022

Chương trình đào tạo trong 12 tháng, phù hợp với những người đã tốt nghiệp đại học, có mục tiêu nâng cao các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng và phụ trách tài chính tại các doanh nghiệp.

TIN TỨC

NGÀNH ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH

SỰ KIỆN

KIẾN THỨC

ALUMNI

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN