Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2020

707452

Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020 (diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020) như sau:

TT Mã ngành/chuyên ngành Tên ngành/chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm xét tuyển Tiêu chí phụ
Điểm môn Toán Thứ tự nguyện vọng
1 7340201C06 Hải quan & Logistics A01, D01, D07 31,17 ≥ 8,80 NV1-5
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 31,80 ≥ 8,20 NV1-3
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 30,17 ≥ 9,40 NV1-4
4 7340302C21 Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 30,57 ≥ 9,00 NV1-2
5 7340302C22 Kiểm toán A01, D01, D07 31,00 ≥ 9,00 NV1-8
6 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07 32,70 ≥ 8,80 NV1
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 24,70
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 25,50 ≥ 8,80 NV1-8
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07 25,00
10 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 25,00
11 7340301 Kế toán A00, A01,D07 26,20
12 7340301D Kế toán D01 26,20
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 24,85 ≥ 8,60 NV1-4

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ 8h30 ngày  05/10/2020 tại địa chỉ website: www.hvtc.edu.vn

Ghi chú:

1. Cách tính điểm xét tuyển:

– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn và các chuyên ngành thuộc Chương trình chất lượng cao: Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT)× 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân];

– Đối với các ngành còn lại: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT).

2. Tiêu chí phụ:

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách phải xét thêm các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau:

–  Điểm môn Toán;

– Thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh./.

Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT)

Theo dõi Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021 tại đây

21 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here