Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2023

13328

Tổng chỉ tiêu là 4.200 trong đó xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi THPT ít nhất bằng 50%; xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy tối đa 5%, số còn lại xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển kết hợp.

TT Trình độ đào tạo Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức xét tuyển Chỉ tiêu

 

1 Đại học 301 Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GDĐT Ít nhất 50%
2 Đại học 302 Xét tuyển học sinh giỏi THPT
3 Đại học 100 Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Số còn lại
4 Đại học 100 Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệpTHPT năm 2023
5 Đại học 402 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL, ĐGTD Tối đa 5%
6 Đại học 404 Xét tuyển dựa vào kết quả thi văn hóa do CSĐT khác tổ chức Tối đa 2%

 

* Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy

Trong đó: Tài chính – Ngân hàng 1 bao gồm các chuyên ngành: Quản lý tài chính công, Thuế, Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế, Phân tích chính sách tài chính; Tài chính – Ngân hàng 2: Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản; Tài chính – Ngân hàng 3: Ngân hàng, Tài chính bảo hiểm, Đầu tư tài chính.

Trường hợp không đủ chỉ tiêu, Học viện tiếp tục xét tuyển bổ sung theo các phương thức trên cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu dựa trên nguyên tắc không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện ở đợt 1.

* Chỉ tiêu tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo

TT Tên ngành Chỉ tiêu
1 Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính 180
2 Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán

 


Đăng ký tư vấn tuyển sinh năm 2023

Chia sẻ

12 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here