Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Học viện Tài chính

27352

Các thông tin cần thiết để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển.

Mã số trường: HTC

STT Mã ngành Tên ngành
1 7220201 Ngôn ngữ Anh
2 7310101 Kinh tế
3 7340101 Quản trị kinh doanh
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng
5 7340201D Tài chính – Ngân hàng
6 7340301 Kế toán
7 7340301D Kế toán
8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý

Tổ hợp các môn thi tuyển để tham gia xét tuyển:

STT  Tên các môn thi Mã tổ hợp
1 Toán, Vật lí, Hóa học A00
2 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3 Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh D01
Chia sẻ

2 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here