Vai trò của hoạt động phân tích kinh tế đối với doanh nghiệp

6187

Trong thời kỳ nền kinh tế hội nhập hiện nay có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp được thành lập và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì tất cả các doanh nghiệp đều phải hoạt động một cách có hiệu quả nhất.

Và muốn hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp phải có những chiến lược về quản lý, điều hành, sản xuất đúng đắn, kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển tốt, tương thích với nhu cầu của thị trường.

Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp diễn ra hết sức phức tạp. Các doanh nghiệp hoạt động vì một mục tiêu lớn nhất là lợi nhuận, để đạt được điều này thì công tác phân tích tình hình sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp là điều cần thiết bởi thông qua việc phân tích các nhà quản lý mới có cơ sở để đưa ra được những quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp mới thấy được hết các tiềm năng trong doanh nghiệp từ đó có biện pháp để khai thác có hiệu quả và những mặt hạn chế cần khắc phục.

Giải pháp nào cho doanh nghiệp?

Ngày nay công tác phân tích là không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, để làm tốt được điều này đòi hỏi người phân tích phải có một trình độ nhất định, phải có một cái nhìn bao quát, tổng thể, phát hiện ra những nguyên nhân chủ yếu làm biến động các chỉ tiêu kinh tế đồng thời phải đề ra được những biện pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quá trình hoạt động đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta phải phân tích kinh tế, hay nói cách khác ý nghĩa của phân tích kinh tế là gì?

Là một nhà quản lý doanh nghiệp, bao giờ bạn cũng muốn doanh nghiệp mình hoạt động một cách liên tục, nhịp nhàng, hiệu quả và không ngừng phát triển. Muốn vậy, bạn phải thường xuyên, kịp thời đưa ra được các quyết định nhằm quản lý, điều hành các vấn đề của doanh nghiệp. Để có được những quyết định chất lượng cao như vậy bạn cần có sự hiểu biết toàn diện, sâu sắc và triệt để về các yếu tố, các điều kiện của sản xuất ở doanh nghiệp cũng như các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, tự nhiên có liên quan. Phân tích kinh tế doanh nghiệp là quá trình phân chia, phân giải.

Qua đó mà nhận thức về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó được xem là công cụ về nhận thức của doanh nghiệp. Như vậy, phân tích kinh tế doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trong lý luận lẫn thực tiễn và không chỉ đối với sự tồn tại , phát triển hiệu quả của doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa lớn đối với vai trò, tầm quan trọng, uy tín của lãnh đạo doanh nghiệp.

Chia sẻ

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here