nghe-an-3921

Để đảm bảo chất lương, Trường Đại học Y khoa Vinh tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ, đảm bảo theo đúng quy định của ngưỡng đầu vào.

Bài viết mới