Tuan-le-ky-nang-mem-va-tiep-can-thuc-te-cho-sinh-vien-nam-2021 8

Một trong các phiên tọa đàm, chia sẻ về kĩ năng mềm dành cho sinh viên ngày 18/10/2021

Tuan-le-ky-nang-mem-va-tiep-can-thuc-te-cho-sinh-vien-nam-2021 7
Tuan-le-ky-nang-mem-va-tiep-can-thuc-te-cho-sinh-vien-nam-2021 9

Bài viết mới