Tuan-le-ky-nang-mem-va-tiep-can-thuc-te-cho-sinh-vien-nam-2021 5

Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn APEC, đại diện các diễn giả phát biểu tại lễ khai mạc.

Tuan-le-ky-nang-mem-va-tiep-can-thuc-te-cho-sinh-vien-nam-2021 4
Tuan-le-ky-nang-mem-va-tiep-can-thuc-te-cho-sinh-vien-nam-2021 6

Bài viết mới