Thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính 2019

57092

HOTLINE TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ:

Hotline 1: 024.6684.3958  |  Hotline 2: 0982.796.980  |  Hotline 3: 0969.287.823

* Đề án tuyển sinh ĐH Chính quy năm 2019 (Xem tại đây)
Thông tư 02/2019/TT-BGDDT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học (Xem tại đây)
* Chi tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2019 (Xem tại đây)
* Tổng hợp khối thi, tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2019 (Xem tại đây)
* Học viện Tài chính thông báo Tuyển sinh Đại học Hệ đào tạo Quốc tế 2019 (Xem tại đây)
* Thông tin tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2019:

Chia sẻ

9 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here