Thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính 2021

153038

HOTLINE TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ:

024 6684 3958 – 0982 796 980 – 0969 287 823

Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2021 (Tải về tại đây)
* Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2021 (Xem tại đây)
* Tổng hợp khối thi, tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2021 (Xem tại đây)
* Điểm chuẩn học viện Tài chính năm 2020 và bảng so sánh với 3 năm trước đó (Xem tại đây)
* Điểm chuẩn học viện Tài chính năm 2021 (Xem cập nhật tại đây)
* Học viện Tài chính thông báo Tuyển sinh Đại học Hệ đào tạo Quốc tế 2021 (Xem tại đây)
* Học viện Tài chính – Hệ đào tạo Quốc tế xét tuyển học bạ THPT năm 2021 (Xem tại đây)
* Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ xét tuyển năm 2021 – Hệ đào tạo Quốc tế (Xem tại đây)

* Cổng đăng ký xét học bạ trực tuyến Hệ đào tạo Quốc tế năm 2021 (Đăng ký tại đây)
* Chương trình Tư vấn, tuyển sinh – hướng nghiệp 2021:

30 HỎI & ĐÁP

  1. Tôi muốn đăng ký với tư vấn tuyển sinh để được tư vấn, tôi vào đề án tuyển sinh nhiều lấn nhưng lại chỉ thấy tuyển sinh CT quốc tế tại trang Web của học viện mình. Vậy tôi muốn được hướng dẫn địa chỉ chính xác để nghiên cứu. Và muốn biết khi nào nộp hồ sơ xét tuyển học bạ của trường? hình thức nộp trực tuyến hay trực tiếp.

  2. Tôi đã đk với tư vấn tuyển sinh nhưng chưa được tư vấn, tôi vào đề án tuyển sinh nhiều lấn nhưng lại chỉ thấy tuyển sinh CT quốc tế tại trang Web của học viện mình. Vậy tôi muốn được hướng dẫn địa chỉ chính xác để nghiên cứu. Và muốn biết khi nào nộp hồ sơ xét tuyển học bạ của trường? hình thức nộp trực tuyến hay trực tiếp.

  3. Tôi đã đk với tư vấn tuyển sinh nhưng chưa được tư vấn, tôi vào đề án tuyển sinh nhiều lấn nhưng lại chỉ thấy tuyển sinh CT quốc tế tại trang Web của học viện mình. Vậy tôi muốn được hướng dẫn địa chỉ chính xác để nghiên cứu .

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here