Thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính 2020

23994

HOTLINE TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ:

Hotline 1: 024.6684.3958  |  Hotline 2: 0982.796.980  |  Hotline 3: 0969.287.823

Đề án tuyển sinh ĐH Chính quy năm 2020 (Xem tại đây)
* Chi tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2020 (Xem tại đây)
* Tổng hợp khối thi, tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2020 (Xem tại đây)
* Học viện Tài chính thông báo Tuyển sinh Đại học Hệ đào tạo Quốc tế 2020 (Xem tại đây)
* Đăng ký tư vấn xét tuyển học bạ trực tuyến 2020 ()

ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỀ ÁN XÉT TUYỂN 2020

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here