thang-diem-va-cach-tinh-diem-cua-bai-thi-aptis 6

Bảng minh họa cho việc tính cấp độ CEFR tổng cho bài thi Aptis
của Karen Dunn (2020) thuộc nhóm nghiên cứu về đánh giá của Hội đồng Anh

thang-diem-va-cach-tinh-diem-cua-bai-thi-aptis 5

Bài viết mới