thang-diem-va-cach-tinh-diem-cua-bai-thi-aptis 5

Trong mỗi phần thi kĩ năng, luôn có cơ hội để được nâng cấp độ CEFR

thang-diem-va-cach-tinh-diem-cua-bai-thi-aptis 6
thang-diem-va-cach-tinh-diem-cua-bai-thi-aptis 4

Bài viết mới