le-be-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-thac-si-khoa-15-cu-nhan-khoa-10-he-lien-ket-dao-tao-quoc-te 3

PGS.,TS. NGƯT. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc HVTC lên sân khấu đọc diễn văn bế giảng

le-be-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-thac-si-khoa-15-cu-nhan-khoa-10-he-lien-ket-dao-tao-quoc-te 5
le-be-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-thac-si-khoa-15-cu-nhan-khoa-10-he-lien-ket-dao-tao-quoc-te 2

Bài viết mới