Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 6

PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 5
Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 7

Bài viết mới