Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 2

PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022

Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 1
Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 3

Bài viết mới