Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 7

Toàn văn nội dung thư chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam của Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi các thầy cô, viên chức và người lao động Học viện Tài chính.

Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 8
Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 5

Bài viết mới