Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 4

Đại biểu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS.,TS. Nguyễn Văn Dần – 2 Nhà giáo nhân dân được phong tặng năm 2020

Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 5
Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 1

Bài viết mới