Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 10

Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Huyền – lớp CQ56.01.01 Khoa Tài chính công, Phó Chủ tịch HSV Học viện Tài chính thay mặt cho sinh viên Học viện gửi tặng hoa tri ân các thầy cô cho PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính.

Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 1
Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 6

Bài viết mới