Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2016

Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn 2016Điểm chuẩn 2017
1

52340301

Kế toán

A00, A01

24

25.00

2

52340301

Kế toán

D01

19.75

24.50

3

52310101

Kinh tế

A01, D01

17.25

23.00

4

52340201

Tài chính ngân hàng

A00, A01

19.5

22.50

5

52340201

Tài chính ngân hàng

D01

17

22.50

6

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01

17.5

22.25

7

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

D01

23

29.92

8

52220201

Ngôn ngữ Anh

D01

22.25

31.92

9

52340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01

23

24.50

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here