Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên kết Quốc tế năm 2017

732

Danh sách học sinh xét tuyển Đại học 2017 chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Kiểm soát

STTHỌ TÊNNGÀY SINHGIÓI TÍNH
1

Trần Quốc

Anh

01/07/1999

2

Quản Ngọc

Linh

11/12/1999

3

Nguyễn Diệu

Linh

30/06/1999

4

Nguyễn Thị

Thảo

20/02/1999

5

Vũ Thị

Yến

06/02/1999

6

Lê Thị

Tâm

19/05/1999

7

Nguyễn Lê Thùy

Dương

06/12/1999

8

Nguyễn Thị Diệu

Linh

01/10/1999

9

Nguyễn Thị Hương

Liên

22/09/1999

10

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

28/04/1999

11

Nguyễn Văn

Quân

26/03/1999

12

Cấn Thị Thanh 

My

18/09/1999

13

Phùng Trung

Hiếu

25/08/1999

14

Nguyễn Thanh

Trang

08/03/1999

15

Đào Duy

Tùng

05/12/1999

16

Đặng Ngân


27/12/1999

17

Lê Ngọc

Anh

26/09/1999

18

Nguyễn Phương

Nam

01/11/1999

19

Nguyễn Thị Đức

Hạnh

16/06/1999

20

Nguyễn Văn

Đức

30/09/1999

21

Lê Bảo

Ngọc

30/12/1999

22

Hoàng Như

Quỳnh

25/12/1999

23

Đỗ Thị Lan

Anh

4/4//1999

24

Nguyễn Thị Lan

Anh

26/06/1999

25

Phạm Văn

Hưng

12/12/1999

26

Nguyễn Đức

Thuận

13/08/1999

27

Phạm Hà

Giang

28/05/1999

28

Bùi Lâm

Anh

02/12/1999

29

Trương Ngọc

Ánh

05/09/1999

30

Đinh Vân

Anh

28/05/1999

31

Hoàng Bích

Ngọc

11/09/1999

32

Đỗ Nguyễn Minh

Châu

26/12/1999

33

Nguyễn Thị

Hoa

13/02/1999

34

Vương Thu

Trang

22/09/1999

35

Ngô Thị Thảo

Trang

26/10/1999

36

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

09/07/1999

37

Vũ Thị Kim

Anh

02/11/1999

38

Trần Tiến

Dũng

12/08/1999

39

Trần Văn

Xiêm

06/10/1999

40

Hoàng Trung

Kiên

23/02/1999

41

Đỗ Sỹ

Hiếu

26/07/1999

42

Nguyễn Như

Quỳnh

03/04/1999

43

Trịnh Hương

Lan

18/11/1999

44

Nguyễn Thị Kim

Chi

24/04/1999

45

Dương Thị

Hằng

15/08/1999

46

Đinh Quỳnh

Anh

28/06/1999

47

Nguyễn Thị Lan

Anh

14/11/1999

48

Nguyễn Thị Thanh

Lương

12/03/1999

49

Nguyễn Duy

Tùng

24/06/1999

50

Trịnh Thị Kim

Dung

02/01/1999

51

Vũ Thị

Bích

04/09/1999

52

Nguyễn Thị

Lan

21/06/1999

53

Nguyễn Đăng

Linh

23/08/1999

54

Nguyễn Thị Thanh

Mai

21/09/1999

55

Phạm Thùy

Dung

06/09/1999

56

 Bùi thị Thu


27/11/1999

57

Nguyễn Việt

Hoàng

04/10/1999

58

Trần Đức

Dũng

15/11/1999

59

Trương Thị

Ngọc

31/05/1999

60

Nguyễn Thủy

Phương

31/08/1999

61

Bùi Thị

Quỳnh

15/06/1999

62

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

04/10/1999

63

Trần Thị Quỳnh

Hoa

07/10/1997

64

Đoàn Cẩm

Trang

16/05/1999

65

Văn Phương

Anh

09/01/1998

66

Lê Quang

Huy

24/08/1999

67

Vũ Thị Minh

Anh

06/04/1999

68

Vũ Ngọc Linh

Chi

13/09/1999

69

Lê Thị Cẩm

Vân

 

70

Nguyễn Thanh

Mai

01/11/1999

71

Nguyễn Hương

Giang

10/11/1999

72

Trần Thị Mỹ

Dung

08/08/1999

73

Hoắc Thị

Phương

03/11/1999

74

Phạm Đoàn Huyền

Khánh

19/03/1999

75

Lê Bình

Phương

17/11/1999

76

Trần Thị

Anh

03/06/1999

77

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

15/06/1998

78

Nguyễn Phương

Thảo

24/03/1999

79

Trần Mai

Linh

30/05/1999

80

Hứa Thúy

Anh

03/01/1999

81

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

01/04/1999

82

Cầm Thị Vân

Anh

05/02/1999

83

Lê Khánh

Hòa

15/04/1999

84

Đinh Thị Hương

Ly

08/03/1999

85

Trần Thị Thu

Thủy

02/03/1999

86

Nguyễn Phương

Linh

10/02/1999

87

Nguyễn Thị

Thương

16/09/1999

88

Nguyễn Thị Linh

Chi

02/06/1999

89

Đỗ Ngọc

Tuyên

14/12/1999

90

Đoàn Thị Minh

Thảo

08/12/1999

91

Cao Phạm Thùy

Trang

01/08/1999

92

Nguyễn Diệp

Linh

07/08/1999

93

Lê Thùy

Dương

11/11/1999

94

Lê Thị Minh

Huyền

13/08/1999

95

Nguyễn Vân

Anh

02/10/1999

96

Phạm Nhật

Quang

19/02/1999

97

Bùi Thị Lan

Hương

17/09/1999

98

Khổng Vũ Minh

Chi

13/10/1999

99

Nguyễn Việt

Hưng

24/10/1999

100

Nguyễn Thị

Hương

17/12/1999

101

Trần Hà

My

28/01/1999

102

Đỗ Phương

Dung

04/03/1999

103

Bùi Ngọc

Huyền

01/04/1999

104

Trần Thị

Hương

10/01/1999

105

Phạm Thanh

Phương

 

106

Nguyễn Thị

Giang

27/07/1999

107

Nguyễn Thi Vân

Nhi

12/01/1999

108

Vũ Thị

Xuyến

14/09/1999

109

Vũ Thu

Thảo

10/09/1999

110

Mai Thị Thu

Phương

30/07/1999

111

Bùi Thị Minh


28/09/1999

112

Nguyễn Thị Tú

Uyên

15/06/1999

113

Đoàn Thị Huyền

Trang

16/08/1999

114

Nguyễn Vũ Minh

Anh

08/06/1999

115

Bùi Thị

Hải

02/07/1999

116

Nguyễn Thị Hoàng

Nhất

01/03/1998

117

Bùi Phương

Thảo

02/10/1999

118

Hoàng Thanh

Trang

04/03/1999

119

Đặng Thị

Thúy

28/01/1999

120

Bạch Thị Hà

Thanh

22/09/1999

121

Trịnh Lê Vân

Ngọc

14/04/1999

122

Nguyễn Trúc


29/06/1999

123

Vũ Quỳnh

Anh

11/03/1999

124

Lê Diệu

Linh

16/06/1999

125

Nguyễn Diệu

Hiền

21/11/1999

126

Trần Quang

Phúc

12/02/1999

127

Bùi Thị Thùy

Trang

26/03/1999

128

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

04/01/1999

129

Trần Bảo

Yến

14/05/1999

130

Đặng Phương

Anh

15/07/1999

131

Bùi Thị Diệu

Ninh

01/08/1999

132

Bùi Quốc

Chiến

7/05/1999

133

Trần Thị Thúy

Nga

11/03/1999

134

Nguyễn Thị

Thêu

24/09/1999

135

Nguyễn Phương

Thúy

24/10/1999

136

Tống Thị Hoàng

Lam

17/10/1999

137

Trần Thị

Thảo

18/09/1999

138

Nguyễn Thị Vân

Anh

21/11/1999

139

Nguyễn Thị

Loan

04/10/1999

140

Hoàng Minh

Huấn

16/09/1999

141

Nguyễn Vân

Như

21/07/1999

142

Nguyễn Thu

Trang

18/06/1999

143

Nguyễn Thạch

Thảo

31/01/1999

144

Mai Thị

Loan

19/09/1999

145

Trương Thị Thu

Trang

18/07/1999

146

Hoàng Thu

Thảo

13/10/1999

147

Ngô Quang

Trung

25/11/1999

148

Nghiêm Thj Khánh

Ly

06/03/1999

149

Nguyễn Thị Thu

 Trang

13/08/1999

150

Chu Thị

Lương

07/11/1999

151

Sa Thùy

Chinh

19/09/1999

152

Trần Thị

Thương

07/04/1999

153

Vũ Thị Hương

Liên

11/12/1999

154

Bùi Hồng

Anh

28/07/1999

155

Trần Thị Hồng

Nhung

19/02/1999

156

Lương Thị Minh

Châm

02/08/1999

157

Hoàng Nhung

Anh

30/10/1998

158

Nguyễn Thị Thúy

Ngân

08/09/1999

159

Đặng Văn

Thắng

28/12/1999

160

Trịnh Thu

Huyền

19/10/1999

161

Phạm Thị Ngọc

Ánh

30/08/1999

162

Mai Diệu

Linh

27/12/1999

163

Bùi Duyên

Hải

21/08/1999

164

Đỗ Ngọc

Anh

30/12/1999

165

Vũ Thị Ngọc

Anh

20/09/1999

166

Hà Thị

Trang

14/11/1999

167

Nguyễn Gia

Linh

01/12/1999

168

Nguyễn Thị Diệu

Linh

18/02/1999

169

Nguyễn Hoàng Phương

Ngọc

30/12/1999

170

Phạm Ngọc

Trâm

20/08/1999

171

Nguyễn Thị

Ly

15/02/1999

172

Phạm Minh

Hằng

26/04/1999

173

Vũ Thị

Trang

12/02/1999

174

Bùi Quỳnh

Anh

16/09/1999

175

Trần Thị Minh

Hiền

17/06/1999

176

Nguyễn Thùy

Trang

13/09/1999

177

Nguyễn Thị

Vân

20/10/1999

178

Nguyễn Thanh

Tâm

23/03/1999

179

Nguyễn Thị Thanh

Phương

27/01/1999

180

Nguyễn Hương

Ly

31/05/1999

181

Đặng Thu


15/10/1999

182

Lê Thị Thu

Hiên

09/08/1999

183

Vũ Duy

Đại

18/01/1999

184

Nguyễn Hiền

Lương

01/02/1999

185

Vương Nhật

Linh

26/06/1999

186

Nguyễn Thị

Linh

29/04/1999

187

Tạ Thu

Uyên

18/02/1999

188

Nguyễn Thị

Ngọc

28/07/1999

189

Lê Thị

Huyền

20/09/1999

190

Nguyễn Thanh Thanh

Vân

16/02/1999

191

Nguyễn Hữu

Thắng

09/11/1999

192

Quản Thị Thu

Huyền

23/08/1999

193

Trần Thị Hải

Yến

17/11/1999

194

Phạm Thị

Thùy

25/04/1999

195

Đỗ Phương

Thúy

10/10/1999

196

Trần Thị

Hiên

19/10/1999

197

Vũ Thị Hồng

Ngọc

19/10/1999

198

Nguyễn Ngọc

Ánh

06/08/1999

199

Nguyễn Tiến

Dũng

10/05/1999

200

Nguyễn Thị Hải

Yên

 

201

Nguyễn Thị Thanh 

Hoa

21/06/1999

Danh sách học sinh xét tuyển Đại học 2017 chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

STT HỌ TÊNNGÀY SINHGIỚI TÍNH
1

Phạm Ngọc

Huy

16/11/1999

2

Nguyễn Hoài

Linh

17/04/1999

3

Nguyễn Hoàng Quỳnh

Phương

19/12/1999

4

Lâm Thiện

Thành

13/04/1999

5

Phạm Nguyễn Thanh

Phương

18/06/1999

6

Nguyễn Ngọc Ngân

An

18/08/1999

7

Triệu Thị Thu

Hường

11/07/1998

8

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

26/01/1999

9

Hoàng Thị Vân

Anh

02/01/1999

10

Phạm Thảo

Linh

31/07/1999

11

Phạm Ngọc

Anh

12/05/1999

12

Nguyễn Thị Anh

Phương

19/12/1999

13

Đỗ Thị Hoàng

Lan

04/12/1999

14

Nguyễn Thu

Trang

17/10/1999

15

Phạm Thị Huyền

Thương

16/11/1999

16

Lê Hải

Tân

28/08/1999

17

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

02/05/1999

18

Phạm Ngọc

Duy

18/12/1999

19

Lê Thị Vân

Anh

17/02/1999

20

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

09/01/1999

21

Nguyễn Trung

Hiếu

16/03/1999

22

Lê Cẩm

Trang

29/11/1999

23

Lê Ngọc

Diệp

12/11/1999

24

Nguyễn Thu


14/04/1999

25

Hà Thu


24/07/1999

26

Trần Khánh

Linh

16/07/1999

27

Vũ Mai

Linh

12/11/1999

28

Nông Thị Thúy

Hoài

10/11/1998

29

Lê Kim

Huệ

27/06/1999

30

Nguyễn Thị Thùy

Linh

20/11/1998

31

Nguyễn Đức

Kiên

09/09/1999

32

Trịnh Lê Vân

Ngọc

14/04/1999

33

Phạm Ngọc

Ánh

30/10/1999

34

Nguyễn Huy

Ba

28/04/1999

35

Nguyễn Thị Thanh

Hiền

17/06/1999

36

Trần Doãn

Bảo

27/08/1999

37

Nguyễn Thành

Quân

10/12/1999

38

Dương Ngọc

Tuyền

10/12/1999

39

Dương Thanh

Thiện

06/09/1999

40

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

13/10/1999

41

Đỗ Ánh

Vân

10/07/1999

42

Hoàng Khánh

Hoàng

16/09/1999

43

Vũ Ngọc

Anh

26/07/1999

44

Đinh Thị Thùy

Linh

28/12/1999

45

Tạ Hồng

Quân

16/01/1999

46

Lê Văn

Mạnh

22/06/1997

47

Lại Văn

Diệm

02/12/1999

48

Nguyễn Tuyên

Quang

22/04/1999

49

Hà Thị

Linh

29/09/1999

50

Lê Bình

An

07/12/1999

51

Lê Khánh

Huyền

01/08/1999

52

Nguyễn Thị Phương

Anh

 

53

Vũ Thị Thu

Hằng

22/11/1999

54

Đào Thị Ngọc

Ánh

13/02/1999

55

Phạm Thị

Hạnh

21/07/1999

56

Phạm Bích

 Hường

14/08/1999

57

Lê Tuấn

Anh

02/12/1999

58

Vũ Phương

Thanh

05/11/1999

59

Đoàn Thị Lan

Anh

21/11/1999

60

 Vũ Thị Hoài

Thương

22/10/1999

61

Chu Danh

Kiên

15/10/1999

62

Hoàng Thị

Lan

07/05/1998

63

Tạ Thu


22/09/1997

64

Mai Phương

Thảo

21/10/1999

65

Lê Huyền

My

10/08/1999

66

Vũ Thị Như

Ngọc

14/09/1999

67

Nguyễn Thùy

Dương

24/10/1999

68

Ngô Thủy

Tiên

14/11/1999

69

Nguyễn Trọng

Chinh

01/06/1999

70

Vũ Đăng

Dương

04/12/1999

71

Phan Thị Phương

Nhi

31/05/1999

72

Phạm Thị

Ngân

 

73

Hoàng Đình

Trường

10/12/1999

74

Đỗ Quỳnh

Anh

22/06/1999

75

Nguyễn Thị 

Liên

07/06/1999

76

Bùi thị Huyền

Trang

18/10/1999

77

Vương Bá

Dũng

20/10/1999

78

Đặng Tuấn

Anh

04/08/1999

79

Nguyễn Thị Minh

Thư

02/09/1999

80

Đỗ Thị Phương

Anh

07/01/1999

81

Nguyễn Hoàng

Hồng

12/03/1999

82

Nguyễn Phú

Đại

25/10/1999

83

Vũ Thị

Phương

25/10/1999

84

Nguyễn Thị Minh

Thúy

24/08/1999

85

Đỗ Chí Minh

Hiếu

16/10/1999

86

Nguyễn Thị Vân

Anh

07/06/1999

87

Nguyễn Thị

Trang

21/01/1999

88

Nguyễn Tuấn

Minh

12/06/1999

89

Trần Thị Thùy

Linh

01/05/1999

90

Nguyễn Viết

Cường

08/7/1999

91

Nguyễn Thu


18/08/1999

92

Bùi Thị

Thương

30/01/1999

93

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

14/5/1999

94

Đinh Thị Vân

Anh

10/01/1999

95

Phạm Thị

Thơm

15/08/1999

96

Nguyễn Thị

Sang

23/02/1999

97

Ngụy Đình

Hòa

02/12/1999

98

Nguyễn Thị Đan

Phương

13/01/1999

99

Nguyễn Quốc

Việt

12/06/1999

100

Lê Anh


16/04/1999

101

Nguyễn Hà

Trang

06/09/1999

102

Đồng Việt

Đức

26/08/1999

103

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

30/06/1999

104

Nguyễn Quốc

Hưng

09/01/1999

105

Phan Minh


13/07/1999

106

Nguyễn Văn

Vững

09/12/1999

107

Phùng Thị

Niên

08/08/1999

108

Đặng Quỳnh

Mai

27/09/1999

109

Nguyễn Thành

Trung

21/11/1999

110

Nguyễn Anh

Đức

23/03/1999

111

Bùi Thị Thanh

Phương

26/07/1999

112

Bành Huyền

My

09/09/1999

Các thủ tục giấy tờ thí sinh phải mang theo khi nhập học

1/ Giấy báo nhập học; Hồ sơ Học sinh – Sinh viên (theo mẫu in sẵn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có dán ảnh và xác nhận của địa phương;

2/ Học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao hoặc công chứng). Học sinh mới tốt nghiệp năm học 2017 phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

3/ Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG (bản gốc) đối với trường hợp xét tuyển theo kết quả thi THPTQG.

4/ Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản công chứng); sổ Đoàn (bản gốc) và 4 ảnh 3×4 (ghi rõ tên và ngày sinh vào mặt sau mỗi ảnh);

5/ Sổ hộ khẩu (bản công chứng). Đối với sinh viên có sổ hộ khẩu thường trú không thuộc TP. Hà Nội thì phải nộp thêm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu về Học viện Tài chính (số 8 Phan Huy Chú, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có xác nhận của công an xã, phường nơi thường trú (theo mẫu quy định của quản lý hộ khẩu), CMT nhân dân (công chứng);

6/ Giấy chuyển đăng ký‎ nghĩa vụ quân sự (Đối với thí sinh là Nam);

7/ Nộp học phí học kỳ 1:

Ngành Tài Chính – Ngân hàng – Bảo Hiểm.

24,500,000VNĐ ( Hai tư triệu năm trăm ngìn đồng)

Ngành Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán

26,000,000 VNĐ ( Hai sáu triệu đồng).

Thời gian làm thủ tục nhập học:

Từ 8h30 ngày 17  tháng 7 năm 2017 đến 16h30 ngày 18  tháng 7 năm 2017

Địa điểm nhập học: Phòng 903, Tầng 9, Học Viện Tài Chính. Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chia sẻ

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here