Danh mục khu vực ưu tiên, mã trường THPT năm 2020

192

Danh mục khu vực ưu tiên trong tuyển sinh năm 2020: Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT năm 2020.

  • Ngày ban hành: 14/06/2020
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2020

Nội dung: Bộ GDĐT hướng dẫn Danh mục khu vực ưu tiên năm 2020: Danh mục tỉnh, huyện; Danh mục xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT.

Chi tiết tại file kèm theo./.

Tệp tin đính kèm:

  1. DM Tinh, Huyen Nam 2020.pdf
  2. DM Xa KK, Xa DBKK_Nam 2020.pdf
  3. DM Truong THPT_Nam 2020.pdf
Chia sẻ

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here