tuyen-sinh-2023-xet-tuyen-bang-hoc-ba-van-duoc-ua-chuong 1

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Vân Trang

tuyen-sinh-2023-xet-tuyen-bang-hoc-ba-van-duoc-ua-chuong

Bài viết mới