Thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính 2021

158685

HOTLINE TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ:

024 6684 3958 – 0982 796 980 – 0969 287 823

Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2021 (Tải về tại đây)
* Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2021 (Xem tại đây)
* Tổng hợp khối thi, tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2021 (Xem tại đây)
* Điểm chuẩn học viện Tài chính năm 2020 và bảng so sánh với 3 năm trước đó (Xem tại đây)
* Điểm chuẩn học viện Tài chính năm 2021 (Xem cập nhật tại đây)
* Học viện Tài chính thông báo Tuyển sinh Đại học Hệ đào tạo Quốc tế 2021 (Xem tại đây)
* Học viện Tài chính – Hệ đào tạo Quốc tế xét tuyển học bạ THPT năm 2021 (Xem tại đây)
* Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ xét tuyển năm 2021 – Hệ đào tạo Quốc tế (Xem tại đây)

* Cổng đăng ký xét học bạ trực tuyến Hệ đào tạo Quốc tế năm 2021 ()
* Chương trình Tư vấn, tuyển sinh – hướng nghiệp 2021:

31 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here