Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt I năm 2015 
 
Số: 885/HVTC-SĐH
Thực hiện Thông tư Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học xây dựng cho năm 2015. Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  đợt I năm 2015, với 02 chuyên ngành :
1.  Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 60.34.02.01
2. Kế toán 
Mã số: 60.34.03.01

 
Khoa Sau đại học
 


 

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC