Thông báo lịch phỏng vấn đầu vào thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát Quản trị Khóa 6 
 
 Học viện Tài chính thông báo lịch phỏng vấn và danh sách chi tiết Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự phỏng vấn
Phỏng vấn đầu vào thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát Quản trị khóa 6 sẽ diễn ra trong 3 buổi theo lịch cụ thể như sau:

- Danh sách phỏng vấn ca sáng 11/01/2016:  Từ 08h00 đến 11h00

- Danh sách phỏng vấn ca chiều 11/01/2016:  Từ 13h30 đến 16h00


- Danh sách phỏng vấn ca sáng 12/01/2016: Từ 08h00 đến 11h00
 
 


 

Tìm hiểu thêm: kiem soat quan tri, khoa 6, Danh sách phỏng vấn

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC