Tag: trường đào tạo fintech

Giải bài toán nhân lực, ‘lấp’ khoảng trống đào tạo ngành Fintech

(TBKTSG Online) - Ngân hàng, đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước phải sở hữu những nhân sự đáp ứng được ba...

Bài viết mới