Sứ mạng 
 
 Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 03 tháng 07 năm 2007, Hội đồng Trường đã có quyết nghị xác định sứ mạng của Học viện là: ”Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội”

- Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2008
- Huân chương độc lập hạng Nhì năm 2003
- Huân chương độc lập hạng Ba năm 1998
- Huân chương lao động hạng Nhì năm 1998
- Huân chương lao động hạng Ba năm 1988
- Huân chương Hữu nghị của các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 1998
- Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ năm 2006
 


 

 

A3NNDy http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC