• Hội đồng Trường Học viện Tài Chính

  Hội đồng Trường Học viện Tài Chính

  Jul 13, 2015 08:31

  Tổng Thư ký Hội đồng trường: TS. ĐẶNG VĂN DU Trưởng Khoa Tài chính công  Địa chỉ: Số 8, Phan Huy Chú, Quận Hoàn kiếm, Hà nội  Tel. (04) 39.332.670 Fax. (04) 39.331.865     

   
 • Ban Giám đốc Học viện Tài chính

  Ban Giám đốc Học viện Tài chính

  Jan 20, 2015 07:18

  Thông tin lãnh đạo của Học viện Tài chính

   
 • Lịch sử phát triển

  Lịch sử phát triển

  Jan 9, 2015 09:04

    Học viện Tài chính thành lập theo quyết định số 120/2001 QĐ/TTG ngày 17/8/2001 của Thủ tường chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội ...