GIAI ĐOẠN 1

TTTT Tên môn học
HỌC KÌ I
1 Giao tiếp thuyết trình
2 Tư duy logic và phương pháp học tập
3 Kỹ năng làm việc nhóm
4 Tin học ứng dụng
5 Kinh tế vi mô
6 Toán cao cấp
7 IELTS Level 1
HỌC KÌ II
1 Quản trị doanh nghiệp
2 L‎ý thuyết xác suất thống kê
3 Kinh tế vĩ mô
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ
5 Marketing căn bản
6 IELTS Level 2
HỌC KÌ III
1 Kinh tế lượng
2 Nguyên lý kế toán
3 Internet và thương mại điện tử
4 Thị trường chứng khoán
5 Kinh tế tiền tệ quốc tế
6 IELTS Level 3
HỌC KÌ IV
1 Quan hệ công chúng
2 Kế toán tài chính doanh nghiệp
3 Phân tích đầu tư chứng khoán
4 Phân tích tài chính doanh nghiệp
5 Định giá tài sản
6 IELTS Level 4

GIAI ĐOẠN 2

HP01  Kiến thức cơ sở
1 Tổng quan các sản phẩm ngân hàng
2 Ứng dụng quản lý
3 Quy định pháp lý của tổ chức tài chính và các nghĩa vụ nghề nghiệp cá nhân
HP02 Kỹ năng chuyên môn và cá nhân
4 Giao tiếp/ Truyền thông
5 Tiếng Anh ngân hàng và tài chính
6 Quản trị dự án
7 Môi trường ngân hàng và bảo hiểm
8 Toán tài chính
9 Hội nhập môi trường nghề nghiệp
HP03 Tổng quan về tiếp cận khách hàng
10 Môi trường kinh tế và tài chính
11 Quản trị rủi ro thường gặp
12 Marketing ngân hàng
13 Đàm phán thương mại khách hàng
14 Quan hệ khách hàng đa kênh/Ngân hàng tự phục vụ
15 Quản trị xung đột cá nhân
HP04 Môi trường Ngân hàng-Bảo hiểm và Thị trường Tài chính
16 Phân bổ các khoản vay cho khách hàng cá nhân
17 Bảo hiểm trách nhiệm
18 Quản lý tài chính cho khách hàng cá nhân
19 Bảo hiểm nhân thọ
20 Bảo hiểm tài sản
21 Thuế
22 Luật ngân hàng và thương mại
23 Các giải pháp tiết kiệm cho khách hàng cá nhân
HP05 Đánh giá tại DN
24 Thực tập tốt nghiệp
HP06  Thực tập dự án
25 Thực tập dự án

 

TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH 3 NĂM (GỒM GIAI ĐOẠN I VÀ II)

Học kỳ Tín chỉ
Học kỳ I 30
Học kỳ II 30
Học kỳ III 30
Học kỳ IV 30
Tổng hai năm đầu 120
Năm học thứ 3 60
Tổng cộng 3 năm (chưa gồm Tiếng Anh) 180
Tiếng Anh 40
Tổng cộng cả Tiếng Anh 220

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here