BH

Năm 2021, các công ty bảo hiểm sẽ nhắm mục tiêu mua lại các công ty khởi nghiệp InsurTech như một phương tiện để tiếp cận các nền tảng công nghệ mới và các kênh phân phối mới

Bài viết mới