Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 1

PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện và PGS.,TS.NGƯT. Nguyễn Vũ Việt — Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch công đoàn đồng chủ tọa Hội nghị

Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 2

Bài viết mới