Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 9

TS. Bùi Tiến Hanh – Phó Trưởng khoa Tài chính công nhận hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Học viện Tài chính.

Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 8

Bài viết mới