Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 8

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà – nguyên Phó trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Học viện Tài chính và Bộ Tài chính

Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 9
Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 7

Bài viết mới