Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 3

Ông Phạm Đức Thắng – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng vụ tổ chức Cán bộ, Bộ Tài chính phát biểu

Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 6
Hoc-vien-Tai-chinh-trang-trong-to-chuc-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-nam-2021 2

Bài viết mới