Hoc-vien-Tai-chinh-tiep-noi-chuoi-cac-hoat-dong-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-nam-2023-tai-Thanh-Hoa 2

PGS,TS. Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường – Học viện Tài chính (thành viên đoàn chuyên gia tư vấn ngành Kinh tế – Tài chính của Bộ GD&ĐT

Hoc-vien-Tai-chinh-tiep-noi-chuoi-cac-hoat-dong-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-nam-2023-tai-Thanh-Hoa 1
Hoc-vien-Tai-chinh-tiep-noi-chuoi-cac-hoat-dong-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-nam-2023-tai-Thanh-Hoa 3

Bài viết mới