hoc-ngoai-ngu-nao-co-nhieu-co-hoi-viec-lam 3

GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Phó trưởng Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội – Ảnh: NGỌC QUANG

hoc-ngoai-ngu-nao-co-nhieu-co-hoi-viec-lam
hoc-ngoai-ngu-nao-co-nhieu-co-hoi-viec-lam 4

Bài viết mới