Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2016

Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
STT
Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

52340301

Kế toán

A00, A01

24

 

2

52340301

Kế toán

D01

19.75

 

3

52310101

Kinh tế

A01, D01

17.25

NV2: 17.25

4

52340201

Tài chính ngân hàng

A00, A01

19.5

 

5

52340201

Tài chính ngân hàng

D01

17

NV2: 17.25

6

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01

17.5

NV2: 21.75

7

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

D01

23

NV2: 23

8

52220201

Ngôn ngữ Anh

D01

22.25

NV2: 25.00

9

52340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01

23

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here