Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2016 
 
Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2016

Điểm chuẩn HVTC 2016

HTC

STT
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1
52340301
Kế toán
A00, A01
24
 
2
52340301
Kế toán
D01
19.75
 
3
52310101
Kinh tế
A01, D01
17.25
NV2: 17.25
4
52340201
Tài chính ngân hàng
A00, A01
19.5
 
5
52340201
Tài chính ngân hàng
D01
17
NV2: 17.25
6
52340405
Hệ thống thông tin quản lý
A00, A01
17.5
NV2: 21.75
7
52340405
Hệ thống thông tin quản lý
D01
23
NV2: 23
8
52220201
Ngôn ngữ Anh
D01
22.25
NV2: 25.00
9
52340101
Quản trị kinh doanh
A00, A01, D01
23
  


 

Tìm hiểu thêm: diemchuan, hvtc, điểm chuẩn, học viện tài chính

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC