DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2017 
 
 
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ LIÊN KẾT QUỐC TẾ  NĂM 2017 
DỰ ÁN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

PHÒNG TUYỂN SINH 

Hướng dẫn thủ tục nhập học:  Tại đây

DANH SÁCH HỌC SINH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - KIỂM SOÁT.
                                                              HÀ NỘI NGÀY 17/7/2017

 

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

Giới

 
 

1

Trần Quốc

Anh

1/7/1999

Nam

 

2

Quản Ngọc

Linh

11/12/1999

Nữ

 

3

Nguyễn Diệu

Linh

30/6/1999

Nữ

 

4

Nguyễn Thị

Thảo

20/2/1999

Nữ

 

5

Vũ Thị

Yến

6/2/1999

Nữ

 

6

Lê Thị

Tâm

19/5/1999

Nữ

 

7

Nguyễn Lê Thùy

Dương

6/12/1999

Nữ

 

8

Nguyễn Thị Diệu

Linh

1/10/1999

Nữ

 

9

Nguyễn Thị Hương

Liên

22/9/1999

Nữ

 

10

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

28/4/1999

Nữ

 

11

Nguyễn Văn

Quân

26/3/1999

Nam

 

12

Cấn Thị Thanh 

My

18/9/1999

Nữ

 

13

Phùng Trung

Hiếu

25/8/1999

Nam

 

14

Nguyễn Thanh

Trang

8/3/1999

Nữ

 

15

Đào Duy

Tùng

5/12/1999

Nam

 

16

Đặng Ngân

27/12/1999

Nữ

 

17

Lê Ngọc

Anh

26/9/1999

Nữ

 

18

Nguyễn Phương

Nam

1/11/1999

Nam

 

19

Nguyễn Thị Đức

Hạnh

16/6/1999

Nữ

 

20

Nguyễn Văn

Đức

30/9/1999

Nam

 

21

Lê Bảo

Ngọc

30/12/1999

Nữ

 

22

Hoàng Như

Quỳnh

25/12/1999

Nữ

 

23

Đỗ Thị Lan

Anh

4/4/1999

Nữ

 

24

Nguyễn Thị Lan

Anh

26/6/1999

Nữ

 

25

Phạm Văn

Hưng

12/12/1999

Nam

 

26

Nguyễn Đức

Thuận

13/8/1999

Nam

 

27

Phạm Hà

Giang

28/5/1999

Nữ

 

28

Bùi Lâm

Anh

2/12/1999

Nữ

 

29

Trương Ngọc

Ánh

5/9/1999

Nữ

 

30

Đinh Vân

Anh

28/5/1999

Nữ

 

31

Hoàng Bích

Ngọc

11/9/1999

Nữ

 

32

Đỗ Nguyễn Minh

Châu

26/12/1999

Nữ

 

33

Nguyễn Thị

Hoa

13/2/1999

Nữ

 

34

Vương Thu

Trang

22/9/1999

Nữ

 

35

Ngô Thị Thảo

Trang

26/10/1999

Nữ

 

36

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

9/7/1999

Nữ

 

37

Vũ Thị Kim

Anh

2/11/1999

Nữ

 

38

Trần Tiến

Dũng

12/8/1999

Nam

 

39

Trần Văn

Xiêm

6/10/1999

Nam

 

40

Hoàng Trung

Kiên

23/2/1999

Nam

 

41

Đỗ Sỹ

Hiếu

26/7/1999

Nam

 

42

Nguyễn Như

Quỳnh

3/4/1999

Nữ

 

43

Trịnh Hương

Lan

18/11/1999

Nữ

 

44

Nguyễn Thị Kim

Chi

24/4/1999

Nữ

 

45

Dương Thị

Hằng

15/8/1999

Nữ

 

46

Đinh Quỳnh

Anh

28/6/1999

Nữ

 

47

Nguyễn Thị Lan

Anh

14/11/1999

Nữ

 

48

Nguyễn Thị Thanh

Lương

12/3/1999

Nữ

 

49

Nguyễn Duy

Tùng

24/6/1999

Nam

 

50

Trịnh Thị Kim

Dung

2/1/1999

Nữ

 

51

Vũ Thị

Bích

4/9/1999

Nữ

 

52

Nguyễn Thị

Lan

21/6/1999

Nữ

 

53

Nguyễn Đăng

Linh

23/8/1999

Nam

 

54

Nguyễn Thị Thanh

Mai

21/9/1999

Nữ

 

55

Phạm Thùy

Dung

6/9/1999

Nữ

 

56

 Bùi thị Thu

27/11/1999

Nữ

 

57

Nguyễn Việt

Hoàng

4/10/1999

Nam

 

58

Trần Đức

Dũng

15/11/1999

Nam

 

59

Trương Thị

Ngọc

19/8/2017

Nữ

 

60

Nguyễn Thủy

Phương

31/5/1999

Nữ

 

61

Bùi Thị

Quỳnh

31/08/1999

Nữ

 

62

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

15/6/1999

Nữ

 

63

Trần Thị Quỳnh

Hoa

4/10/1999

Nữ

 

64

Đoàn Cẩm

Trang

7/10/1997

Nữ

 

65

Văn Phương

Anh

16/5/1999

Nữ

 

66

Lê Quang

Huy

9/1/1998

Nam

 

67

Vũ Thị Minh

Anh

24/8/1999

Nữ

 

68

Vũ Ngọc Linh

Chi

6/4/1999

Nữ

 

69

Lê Thị Cẩm

Vân

13/9/1999

Nữ

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM.

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

Giới

 
 

1

Phạm Ngọc

Huy

16/11/1999

Nam

 

2

Nguyễn Hoài

Linh

17/4/1999

Nam

 

3

Nguyễn Hoàng Quỳnh

Phương

19/12/1999

Nữ

 

4

Lâm Thiện

Thành

13/4/1999

Nam

 

5

Phạm Nguyễn Thanh

Phương

18/6/1999

Nữ

 

6

Nguyễn Ngọc Ngân

An

18/8/1999

Nữ

 

7

Triệu Thị Thu

Hường

11/7/1998

Nữ

 

8

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

26/1/1999

Nữ

 

9

Hoàng Thị Vân

Anh

2/1/1999

Nữ

 

10

Phạm Thảo

Linh

31/7/1999

Nữ

 

11

Phạm Ngọc

Anh

12/5/1999

Nữ

 

12

Nguyễn Thị Anh

Phương

19/12/1999

Nữ

 

13

Đỗ Thị Hoàng

Lan

4/12/1999

Nữ

 

14

Nguyễn Thu

Trang

17/10/1999

Nữ

 

15

Phạm Thị Huyền

Thương

16/11/1999

Nữ

 

16

Lê Hải

Tân

28/8/1999

Nữ

 

17

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

2/5/1999

Nữ

 

18

Phạm Ngọc

Duy

18/12/1999

Nam

 

19

Lê Thị Vân

Anh

17/2/1999

Nữ

 

20

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

9/1/1999

Nữ

 

21

Nguyễn Trung

Hiếu

16/3/1999

Nam

 

22

Lê Cẩm

Trang

29/11/1999

Nữ

 

23

Lê Ngọc

Diệp

12/11/1999

Nữ

 

24

Nguyễn Thu

14/4/1999

Nữ

 

25

Hà Thu

24/7/1999

Nữ

 

26

Trần Khánh

Linh

16/7/1999

Nữ

 

27

Vũ Mai

Linh

12/11/1999

Nữ

 

28

Nông Thị Thúy

Hoài

10/11/1998

Nữ

 

29

Lê Kim

Huệ

27/6/1999

Nữ

 

30

Nguyễn Thị Thùy

Linh

20/11/1998

Nữ

 

31

Nguyễn Đức

Kiên

9/9/1999

Nam

 

32

Trịnh Lê Vân

Ngọc

14/4/1999

Nữ

 

33

Phạm Ngọc

Ánh

30/10/1999

Nữ

 

34

Nguyễn Huy

Ba

28/4/1999

Nam

 

35

Nguyễn Thị Thanh

Hiền

17/6/1999

Nữ

 

36

Trần Doãn

Bảo

27/8/1999

Nam

 

37

Nguyễn Thành

Quân

10/12/1999

Nam

 

38

Dương Ngọc

Tuyền

10/12/1999

Nữ

 

39

Dương Thanh

Thiện

6/9/1999

Nam

 

40

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

13/10/1999

Nữ

 

41

Đỗ Ánh

Vân

10/7/1999

Nữ

 

42

Hoàng Khánh

Hoàng

16/9/1999

Nam

 

43

Vũ Ngọc

Anh

26/07/1999

Nữ

 

44

Đinh Thị Thùy

Linh

28/12/1999

Nữ

 

45

Tạ Hồng

Quân

22/11/1999

Nam

 

46

Lê Văn

Mạnh

16/1/1999

Nam

 

47

Lại Văn

Diệm

22/6/1997

Nam

 

48

Nguyễn Tuyên

Quang

2/12/1999

Nam

 

49

Hà Thị

Linh

13/2/2017

Nữ

 

50

Lê Bình

An

22/04/1999

Nam

 

51

Lê Khánh

Huyền

29/9/1999

Nữ

 
 

CÁC THỦ TỤC GIẤY TỜ THÍ SINH PHẢI MANG THEO KHI NHẬP HỌC

1/ Giấy báo nhập học; Hồ sơ Học sinh – Sinh viên (theo mẫu in sẵn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có dán ảnh và xác nhận của địa phương;

2/ Học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao hoặc công chứng). Học sinh mới tốt nghiệp năm học 2017 phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

3/ Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG (bản gốc) đối với trường hợp xét tuyển theo kết quả thi THPTQG.

4/ Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản công chứng); sổ Đoàn (bản gốc) và 4 ảnh 3x4 (ghi rõ tên và ngày sinh vào mặt sau mỗi ảnh);

5/ Sổ hộ khẩu (bản công chứng). Đối với sinh viên có sổ hộ khẩu thường trú không thuộc TP. Hà Nội thì phải nộp thêm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu về Học viện Tài chính (số 8 Phan Huy Chú, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có xác nhận của công an xã, phường nơi thường trú (theo mẫu quy định của quản lý hộ khẩu), CMT nhân dân (công chứng);

6/ Giấy chuyển đăng ký‎ nghĩa vụ quân sự (Đối với thí sinh là Nam);

7/ Nộp học phí học kỳ 1:

Ngành Tài Chính - Ngân hàng - Bảo Hiểm.

24,500,000VNĐ ( Hai tư triệu năm trăm ngìn đồng)

Ngành Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán

26,000,000 VNĐ ( Hai sáu triệu đồng).

Thời gian làm thủ tục nhập học:

 Từ 8h30 ngày 17  tháng 7 năm 2017 đến 16h30 ngày 18  tháng 7 năm 2017
Địa điểm nhập học: Phòng 903, Tầng 9, Học Viện Tài Chính. Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 


 

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC