DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2017 
 
 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ LIÊN KẾT QUỐC TẾ  NĂM 2017 
DỰ ÁN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
PHÒNG TUYỂN SINH 

Hướng dẫn thủ tục nhập học:  Tại đây

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2017
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - KIỂM SOÁT.
                                                              HÀ NỘI NGÀY 09/8/2017
 
1
Trần Quốc
Anh
01/07/1999
2
Quản Ngọc
Linh
11/12/1999
3
Nguyễn Diệu
Linh
30/06/1999
4
Nguyễn Thị
Thảo
20/02/1999
5
Vũ Thị
Yến
06/02/1999
6
Lê Thị
Tâm
19/05/1999
7
Nguyễn Lê Thùy
Dương
06/12/1999
8
Nguyễn Thị Diệu
Linh
01/10/1999
9
Nguyễn Thị Hương
Liên
22/09/1999
10
Nguyễn Thị Mỹ
Linh
28/04/1999
11
Nguyễn Văn
Quân
26/03/1999
12
Cấn Thị Thanh 
My
18/09/1999
13
Phùng Trung
Hiếu
25/08/1999
14
Nguyễn Thanh
Trang
08/03/1999
15
Đào Duy
Tùng
05/12/1999
16
Đặng Ngân
27/12/1999
17
Lê Ngọc
Anh
26/09/1999
18
Nguyễn Phương
Nam
01/11/1999
19
Nguyễn Thị Đức
Hạnh
16/06/1999
20
Nguyễn Văn
Đức
30/09/1999
21
Lê Bảo
Ngọc
30/12/1999
22
Hoàng Như
Quỳnh
25/12/1999
23
Đỗ Thị Lan
Anh
4/4//1999
24
Nguyễn Thị Lan
Anh
26/06/1999
25
Phạm Văn
Hưng
12/12/1999
26
Nguyễn Đức
Thuận
13/08/1999
27
Phạm Hà
Giang
28/05/1999
28
Bùi Lâm
Anh
02/12/1999
29
Trương Ngọc
Ánh
05/09/1999
30
Đinh Vân
Anh
28/05/1999
31
Hoàng Bích
Ngọc
11/09/1999
32
Đỗ Nguyễn Minh
Châu
26/12/1999
33
Nguyễn Thị
Hoa
13/02/1999
34
Vương Thu
Trang
22/09/1999
35
Ngô Thị Thảo
Trang
26/10/1999
36
Nguyễn Thị Thúy
Hằng
09/07/1999
37
Vũ Thị Kim
Anh
02/11/1999
38
Trần Tiến
Dũng
12/08/1999
39
Trần Văn
Xiêm
06/10/1999
40
Hoàng Trung
Kiên
23/02/1999
41
Đỗ Sỹ
Hiếu
26/07/1999
42
Nguyễn Như
Quỳnh
03/04/1999
43
Trịnh Hương
Lan
18/11/1999
44
Nguyễn Thị Kim
Chi
24/04/1999
45
Dương Thị
Hằng
15/08/1999
46
Đinh Quỳnh
Anh
28/06/1999
47
Nguyễn Thị Lan
Anh
14/11/1999
48
Nguyễn Thị Thanh
Lương
12/03/1999
49
Nguyễn Duy
Tùng
24/06/1999
50
Trịnh Thị Kim
Dung
02/01/1999
51
Vũ Thị
Bích
04/09/1999
52
Nguyễn Thị
Lan
21/06/1999
53
Nguyễn Đăng
Linh
23/08/1999
54
Nguyễn Thị Thanh
Mai
21/09/1999
55
Phạm Thùy
Dung
06/09/1999
56
 Bùi thị Thu
27/11/1999
57
Nguyễn Việt
Hoàng
04/10/1999
58
Trần Đức
Dũng
15/11/1999
59
Trương Thị
Ngọc
31/05/1999
60
Nguyễn Thủy
Phương
31/08/1999
61
Bùi Thị
Quỳnh
15/06/1999
62
Nguyễn Thị Ngọc
Ánh
04/10/1999
63
Trần Thị Quỳnh
Hoa
07/10/1997
64
Đoàn Cẩm
Trang
16/05/1999
65
Văn Phương
Anh
09/01/1998
66
Lê Quang
Huy
24/08/1999
67
Vũ Thị Minh
Anh
06/04/1999
68
Vũ Ngọc Linh
Chi
13/09/1999
69
Lê Thị Cẩm
Vân
 
70
Nguyễn Thanh
Mai
01/11/1999
71
Nguyễn Hương
Giang
10/11/1999
72
Trần Thị Mỹ
Dung
08/08/1999
73
Hoắc Thị
Phương
03/11/1999
74
Phạm Đoàn Huyền
Khánh
19/03/1999
75
Lê Bình
Phương
17/11/1999
76
Trần Thị
Anh
03/06/1999
77
Nguyễn Thị Hồng
Nhung
15/06/1998
78
Nguyễn Phương
Thảo
24/03/1999
79
Trần Mai
Linh
30/05/1999
80
Hứa Thúy
Anh
03/01/1999
81
Nguyễn Thị Quỳnh
Anh
01/04/1999
82
Cầm Thị Vân
Anh
05/02/1999
83
Lê Khánh
Hòa
15/04/1999
84
Đinh Thị Hương
Ly
08/03/1999
85
Trần Thị Thu
Thủy
02/03/1999
86
Nguyễn Phương
Linh
10/02/1999
87
Nguyễn Thị
Thương
16/09/1999
88
Nguyễn Thị Linh
Chi
02/06/1999
89
Đỗ Ngọc
Tuyên
14/12/1999
90
Đoàn Thị Minh
Thảo
08/12/1999
91
Cao Phạm Thùy
Trang
01/08/1999
92
Nguyễn Diệp
Linh
07/08/1999
93
Lê Thùy
Dương
11/11/1999
94
Lê Thị Minh
Huyền
13/08/1999
95
Nguyễn Vân
Anh
02/10/1999
96
Phạm Nhật
Quang
19/02/1999
97
Bùi Thị Lan
Hương
17/09/1999
98
Khổng Vũ Minh
Chi
13/10/1999
99
Nguyễn Việt
Hưng
24/10/1999
100
Nguyễn Thị
Hương
17/12/1999
101
Trần Hà
My
28/01/1999
102
Đỗ Phương
Dung
04/03/1999
103
Bùi Ngọc
Huyền
01/04/1999
104
Trần Thị
Hương
10/01/1999
105
Phạm Thanh
Phương
 
106
Nguyễn Thị
Giang
27/07/1999
107
Nguyễn Thi Vân
Nhi
12/01/1999
108
Vũ Thị
Xuyến
14/09/1999
109
Vũ Thu
Thảo
10/09/1999
110
Mai Thị Thu
Phương
30/07/1999
111
Bùi Thị Minh
28/09/1999
112
Nguyễn Thị Tú
Uyên
15/06/1999
113
Đoàn Thị Huyền
Trang
16/08/1999
114
Nguyễn Vũ Minh
Anh
08/06/1999
115
Bùi Thị
Hải
02/07/1999
116
Nguyễn Thị Hoàng
Nhất
01/03/1998
117
Bùi Phương
Thảo
02/10/1999
118
Hoàng Thanh
Trang
04/03/1999
119
Đặng Thị
Thúy
28/01/1999
120
Bạch Thị Hà
Thanh
22/09/1999
121
Trịnh Lê Vân
Ngọc
14/04/1999
122
Nguyễn Trúc
29/06/1999
123
Vũ Quỳnh
Anh
11/03/1999
124
Lê Diệu
Linh
16/06/1999
125
Nguyễn Diệu
Hiền
21/11/1999
126
Trần Quang
Phúc
12/02/1999
127
Bùi Thị Thùy
Trang
26/03/1999
128
Nguyễn Thị Ngọc
Mai
04/01/1999
129
Trần Bảo
Yến
14/05/1999
130
Đặng Phương
Anh
15/07/1999
131
Bùi Thị Diệu
Ninh
01/08/1999
132
Bùi Quốc
Chiến
7/05/1999
133
Trần Thị Thúy
Nga
11/03/1999
134
Nguyễn Thị
Thêu
24/09/1999
135
Nguyễn Phương
Thúy
24/10/1999
136
Tống Thị Hoàng
Lam
17/10/1999
137
Trần Thị
Thảo
18/09/1999
138
Nguyễn Thị Vân
Anh
21/11/1999
139
Nguyễn Thị
Loan
04/10/1999
140
Hoàng Minh
Huấn
16/09/1999
141
Nguyễn Vân
Như
21/07/1999
142
Nguyễn Thu
Trang
18/06/1999
143
Nguyễn Thạch
Thảo
31/01/1999
144
Mai Thị
Loan
19/09/1999
145
Trương Thị Thu
Trang
18/07/1999
146
Hoàng Thu
Thảo
13/10/1999
147
Ngô Quang
Trung
25/11/1999
148
Nghiêm Thj Khánh
Ly
06/03/1999
149
Nguyễn Thị Thu
 Trang
13/08/1999
150
Chu Thị
Lương
07/11/1999
151
Sa Thùy
Chinh
19/09/1999
152
Trần Thị
Thương
07/04/1999
153
Vũ Thị Hương
Liên
11/12/1999
154
Bùi Hồng
Anh
28/07/1999
155
Trần Thị Hồng
Nhung
19/02/1999
156
Lương Thị Minh
Châm
02/08/1999
157
Hoàng Nhung
Anh
30/10/1998
158
Nguyễn Thị Thúy
Ngân
08/09/1999
159
Đặng Văn
Thắng
28/12/1999
160
Trịnh Thu
Huyền
19/10/1999
161
Phạm Thị Ngọc
Ánh
30/08/1999
162
Mai Diệu
Linh
27/12/1999
163
Bùi Duyên
Hải
21/08/1999
164
Đỗ Ngọc
Anh
30/12/1999
165
Vũ Thị Ngọc
Anh
20/09/1999
166
Hà Thị
Trang
14/11/1999
167
Nguyễn Gia
Linh
01/12/1999
168
Nguyễn Thị Diệu
Linh
18/02/1999
169
Nguyễn Hoàng Phương
Ngọc
30/12/1999
170
Phạm Ngọc
Trâm
20/08/1999
171
Nguyễn Thị
Ly
15/02/1999
172
Phạm Minh
Hằng
26/04/1999
173
Vũ Thị
Trang
12/02/1999
174
Bùi Quỳnh
Anh
16/09/1999
175
Trần Thị Minh
Hiền
17/06/1999
176
Nguyễn Thùy
Trang
13/09/1999
177
Nguyễn Thị
Vân
20/10/1999
178
Nguyễn Thanh
Tâm
23/03/1999
179
Nguyễn Thị Thanh
Phương
27/01/1999
180
Nguyễn Hương
Ly
31/05/1999
181
Đặng Thu
15/10/1999
182
Lê Thị Thu
Hiên
09/08/1999
183
Vũ Duy
Đại
18/01/1999
184
Nguyễn Hiền
Lương
01/02/1999
185
Vương Nhật
Linh
26/06/1999
186
Nguyễn Thị
Linh
29/04/1999
187
Tạ Thu
Uyên
18/02/1999
188
Nguyễn Thị
Ngọc
28/07/1999
189
Lê Thị
Huyền
20/09/1999
190
Nguyễn Thanh Thanh
Vân
16/02/1999
191
Nguyễn Hữu
Thắng
09/11/1999
192
Quản Thị Thu
Huyền
23/08/1999
193
Trần Thị Hải
Yến
17/11/1999
194
Phạm Thị
Thùy
25/04/1999
195
Đỗ Phương
Thúy
10/10/1999
196
Trần Thị
Hiên
19/10/1999
197
Vũ Thị Hồng
Ngọc
19/10/1999
198
Nguyễn Ngọc
Ánh
06/08/1999
199
Nguyễn Tiến
Dũng
10/05/1999
200
Nguyễn Thị Hải
Yên
 
201
Nguyễn Thị Thanh 
Hoa
21/06/1999
 
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2017
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM.
 
1
Phạm Ngọc
Huy
16/11/1999
2
Nguyễn Hoài
Linh
17/04/1999
3
Nguyễn Hoàng Quỳnh
Phương
19/12/1999
4
Lâm Thiện
Thành
13/04/1999
5
Phạm Nguyễn Thanh
Phương
18/06/1999
6
Nguyễn Ngọc Ngân
An
18/08/1999
7
Triệu Thị Thu
Hường
11/07/1998
8
Nguyễn Thị Mỹ
Linh
26/01/1999
9
Hoàng Thị Vân
Anh
02/01/1999
10
Phạm Thảo
Linh
31/07/1999
11
Phạm Ngọc
Anh
12/05/1999
12
Nguyễn Thị Anh
Phương
19/12/1999
13
Đỗ Thị Hoàng
Lan
04/12/1999
14
Nguyễn Thu
Trang
17/10/1999
15
Phạm Thị Huyền
Thương
16/11/1999
16
Lê Hải
Tân
28/08/1999
17
Nguyễn Thị Thanh
Tâm
02/05/1999
18
Phạm Ngọc
Duy
18/12/1999
19
Lê Thị Vân
Anh
17/02/1999
20
Nguyễn Thị Quỳnh
Anh
09/01/1999
21
Nguyễn Trung
Hiếu
16/03/1999
22
Lê Cẩm
Trang
29/11/1999
23
Lê Ngọc
Diệp
12/11/1999
24
Nguyễn Thu
14/04/1999
25
Hà Thu
24/07/1999
26
Trần Khánh
Linh
16/07/1999
27
Vũ Mai
Linh
12/11/1999
28
Nông Thị Thúy
Hoài
10/11/1998
29
Lê Kim
Huệ
27/06/1999
30
Nguyễn Thị Thùy
Linh
20/11/1998
31
Nguyễn Đức
Kiên
09/09/1999
32
Trịnh Lê Vân
Ngọc
14/04/1999
33
Phạm Ngọc
Ánh
30/10/1999
34
Nguyễn Huy
Ba
28/04/1999
35
Nguyễn Thị Thanh
Hiền
17/06/1999
36
Trần Doãn
Bảo
27/08/1999
37
Nguyễn Thành
Quân
10/12/1999
38
Dương Ngọc
Tuyền
10/12/1999
39
Dương Thanh
Thiện
06/09/1999
40
Nguyễn Thị Hồng
Nhung
13/10/1999
41
Đỗ Ánh
Vân
10/07/1999
42
Hoàng Khánh
Hoàng
16/09/1999
43
Vũ Ngọc
Anh
26/07/1999
44
Đinh Thị Thùy
Linh
28/12/1999
45
Tạ Hồng
Quân
16/01/1999
46
Lê Văn
Mạnh
22/06/1997
47
Lại Văn
Diệm
02/12/1999
48
Nguyễn Tuyên
Quang
22/04/1999
49
Hà Thị
Linh
29/09/1999
50
Lê Bình
An
07/12/1999
51
Lê Khánh
Huyền
01/08/1999
52
Nguyễn Thị Phương
Anh
 
53
Vũ Thị Thu
Hằng
22/11/1999
54
Đào Thị Ngọc
Ánh
13/02/1999
55
Phạm Thị
Hạnh
21/07/1999
56
Phạm Bích
 Hường
14/08/1999
57
Lê Tuấn
Anh
02/12/1999
58
Vũ Phương
Thanh
05/11/1999
59
Đoàn Thị Lan
Anh
21/11/1999
60
 Vũ Thị Hoài
Thương
22/10/1999
61
Chu Danh
Kiên
15/10/1999
62
Hoàng Thị
Lan
07/05/1998
63
Tạ Thu
22/09/1997
64
Mai Phương
Thảo
21/10/1999
65
Lê Huyền
My
10/08/1999
66
Vũ Thị Như
Ngọc
14/09/1999
67
Nguyễn Thùy
Dương
24/10/1999
68
Ngô Thủy
Tiên
14/11/1999
69
Nguyễn Trọng
Chinh
01/06/1999
70
Vũ Đăng
Dương
04/12/1999
71
Phan Thị Phương
Nhi
31/05/1999
72
Phạm Thị
Ngân
 
73
Hoàng Đình
Trường
10/12/1999
74
Đỗ Quỳnh
Anh
22/06/1999
75
Nguyễn Thị 
Liên
07/06/1999
76
Bùi thị Huyền
Trang
18/10/1999
77
Vương Bá
Dũng
20/10/1999
78
Đặng Tuấn
Anh
04/08/1999
79
Nguyễn Thị Minh
Thư
02/09/1999
80
Đỗ Thị Phương
Anh
07/01/1999
81
Nguyễn Hoàng
Hồng
12/03/1999
82
Nguyễn Phú
Đại
25/10/1999
83
Vũ Thị
Phương
25/10/1999
84
Nguyễn Thị Minh
Thúy
24/08/1999
85
Đỗ Chí Minh
Hiếu
16/10/1999
86
Nguyễn Thị Vân
Anh
07/06/1999
87
Nguyễn Thị
Trang
21/01/1999
88
Nguyễn Tuấn
Minh
12/06/1999
89
Trần Thị Thùy
Linh
01/05/1999
90
Nguyễn Viết
Cường
08/7/1999
91
Nguyễn Thu
18/08/1999
92
Bùi Thị
Thương
30/01/1999
93
Nguyễn Thị Như
Quỳnh
14/5/1999
94
Đinh Thị Vân
Anh
10/01/1999
95
Phạm Thị
Thơm
15/08/1999
96
Nguyễn Thị
Sang
23/02/1999
97
Ngụy Đình
Hòa
02/12/1999
98
Nguyễn Thị Đan
Phương
13/01/1999
99
Nguyễn Quốc
Việt
12/06/1999
100
Lê Anh
16/04/1999
101
Nguyễn Hà
Trang
06/09/1999
102
Đồng Việt
Đức
26/08/1999
103
Nguyễn Thị Bích
Ngọc
30/06/1999
104
Nguyễn Quốc
Hưng
09/01/1999
105
Phan Minh
13/07/1999
106
Nguyễn Văn
Vững
09/12/1999
107
Phùng Thị
Niên
08/08/1999
108
Đặng Quỳnh
Mai
27/09/1999
109
Nguyễn Thành
Trung
21/11/1999
110
Nguyễn Anh
Đức
23/03/1999
111
Bùi Thị Thanh
Phương
26/07/1999
112
Bành Huyền
My
09/09/1999
 
 

CÁC THỦ TỤC GIẤY TỜ THÍ SINH PHẢI MANG THEO KHI NHẬP HỌC
1/ Giấy báo nhập học; Hồ sơ Học sinh – Sinh viên (theo mẫu in sẵn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có dán ảnh và xác nhận của địa phương;
2/ Học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao hoặc công chứng). Học sinh mới tốt nghiệp năm học 2017 phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
3/ Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG (bản gốc) đối với trường hợp xét tuyển theo kết quả thi THPTQG.
4/ Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản công chứng); sổ Đoàn (bản gốc) và 4 ảnh 3x4 (ghi rõ tên và ngày sinh vào mặt sau mỗi ảnh);
5/ Sổ hộ khẩu (bản công chứng). Đối với sinh viên có sổ hộ khẩu thường trú không thuộc TP. Hà Nội thì phải nộp thêm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu về Học viện Tài chính (số 8 Phan Huy Chú, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có xác nhận của công an xã, phường nơi thường trú (theo mẫu quy định của quản lý hộ khẩu), CMT nhân dân (công chứng);
6/ Giấy chuyển đăng ký‎ nghĩa vụ quân sự (Đối với thí sinh là Nam);
7/ Nộp học phí học kỳ 1:
Ngành Tài Chính - Ngân hàng - Bảo Hiểm.
24,500,000VNĐ ( Hai tư triệu năm trăm ngìn đồng)
Ngành Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán
26,000,000 VNĐ ( Hai sáu triệu đồng).

Thời gian làm thủ tục nhập học:

 Từ 8h30 ngày 11  tháng 8 năm 2017 đến 16h30 ngày 12  tháng 8 năm 2017
Địa điểm nhập học: Phòng 903, Tầng 9, Học Viện Tài Chính. Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 
 
 
 


 

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC