Danh sách phỏng vấn Thạc sỹ TCDN & KSQT Khóa 5 
 
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự phỏng vấn
Phỏng vấn đầu vào thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát Quản trị sẽ diễn ra trong 3 buổi theo lịch cụ thể như sau:

- Danh sách phỏng vấn ca chiều 15/7/2015:  Từ 13h30 đến 16h00

- Danh sách phỏng vấn ca sáng 16/7/2015:  Từ 8h00 đến 11h00


- Danh sách phỏng vấn ca chiều 16/7/2015: Từ 13h30 đến 16h00
 


 

Tìm hiểu thêm: khóa 5, thạc sỹ tài chính doanh nghiệp kiểm soát quản trị, Danh sách phỏng vấn, học viện tài chính

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC