Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2024

5802

Tổng chỉ tiêu (dự kiến) là 4.500 trong đó: Chương trình chuẩn là 3.100; Chương trình đào tạo định hướng CCQT là 1.280; Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân – DDP là 120. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi THPT ít nhất bằng 60%; xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ít nhất 5%, số còn lại xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và xét tuyển kết hợp.

TT Trình độ đào tạo Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức xét tuyển Chỉ tiêu
1 Đại học 301 Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GDĐT Ít nhất 60%
2 Đại học 302 Xét tuyển học sinh giỏi THPT
3 Đại học 100 Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Số còn lại
4 Đại học 100 Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệpTHPT năm 2024
5 Đại học 402 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL, ĐGTD Ít nhất 5%
6 Đại học 404 Xét tuyển dựa vào kết quả thi văn hóa do CSĐT khác tổ chức Tối đa 2%

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy

Trong đó: Tài chính – Ngân hàng 1 bao gồm các chuyên ngành: Quản lý tài chính công, Thuế, Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế, Phân tích chính sách tài chính; Tài chính – Ngân hàng 2: Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản; Tài chính – Ngân hàng 3: Ngân hàng, Tài chính bảo hiểm, Đầu tư tài chính.

Trường hợp không đủ chỉ tiêu, Học viện tiếp tục xét tuyển bổ sung theo các phương thức trên cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu dựa trên nguyên tắc không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện ở đợt 1.

* Chỉ tiêu tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo


Đăng ký tư vấn tuyển sinh năm 2024

1 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here