Các mốc thời gian của kỳ thi THPT Quốc gia học sinh cần biết

Toàn bộ thông tin về việc khi nào có điểm thi thpt quốc gia 2018, khi nào nộp hồ sơ, khi nào công nhận tốt nghiệp, khi nào công bố điểm chuẩn… Sẽ có đầy đủ tại đây.

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 
(Kèm theo Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT Nội dung công tác Đơn vị chủ trì Đơn vị tham gia Thời gian thực hiện
1 Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm Quản lý thi. Cục QLCL Các sở GDĐT; các trường ĐH,CĐ Trước ngày 25/3/2018
2 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi. Các sở GDĐT Các nơi đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT) Trước ngày 30/3/2018
3 Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Các sở GDĐT quy định, các trường phổ thông thực hiện Các đối tượng thí sinh; các đơn vị ĐKDT Từ ngày 01/4 đến ngày 20/4/2018
4 In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách. Các đơn vị ĐKDT Trước ngày 25/4/2018
5 Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT. Các sở GDĐT Các đơn vị ĐKDT Trước ngày 05/5/2018
6 Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi. Các sở GDĐT; các trường ĐH, CĐ Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan Trước ngày 10/5/2018
7 Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi. Các Hội đồng thi Trước ngày 25/5/2018
8 Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Các đơn vị ĐKDT Các sở GDĐT Chậm nhất ngày 25/5/2018
9 Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về sở GDĐT chủ trì cụm thi. Các sở GDĐT Các trường ĐH, CĐ Trước ngày 27/5/2018
10 Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT. Các sở GDĐT Cục QLCL Trước ngày 28/5/2018
11 Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi. Thủ trưởng đơn vị ĐKDT Trước ngày 03/6/2018
12 Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh. Các đơn vị ĐKDT Trước ngày 07/6/2018
13 Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi. Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi Các Điểm thi Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định
14 Ban Coi thi làm việc. Ban Coi thi Các sở GDĐT Từ ngày 24/6/2018
15 Coi thi theo lịch thi. Ban Coi thi Các sở GDĐT Các ngày 25/6, 26/6 và 27/6/2018
16 Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi. Cục QLCL Các Hội đồng thi Buổi thi sáng chậm nhất 11 giờ 30, buổi thi chiều chậm nhất 16 giờ 30
17 Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi. Cục QLCL Các Hội đồng thi Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6/2018
18 Tổ chức chấm thi;
–  Tổng kết công tác chấm thi;
–  Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;
–   Hoàn thành đối sánh kết quả thi.
Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; các Hội đồng thi Cục QLCL; các sở GDĐT; các trường ĐH, CĐ Hoàn thành chậm nhất ngày 10/7/2018
19 Công bố kết quả thi. Các Hội đồng thi Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT Ngày 11/7/2018
20 Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ. Các sở GDĐT Các trường phổ thông Chậm nhất ngày 15/7/2018
21 Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT. Các sở GDĐT Cục QLCL Chậm nhất ngày 17/7/2018
22 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. Hiệu trưởng trường phổ thông Chậm nhất ngày 20/7/2018
23 In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Các Hội đồng thi Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT Chậm nhất ngày 20/7/2018
24 Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi. Các đơn vị ĐKDT Từ ngày 11/7 đến hết ngày 20/7/2018
25 Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT. Các đơn vị ĐKDT Các sở GDĐT Chậm nhất ngày 20/7/2018
26 Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi. Các sở GDĐT Các Hội đồng thi Chậm nhất ngày 21/7/2018
27 Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có). Các Hội đồng thi Cục QLCL; các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2018
28 Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo. Các sở GDĐT Các trường phổ thông Chậm nhất ngày 30/7/2018
29 Cập nhật vào phần mềm QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL. Các sở GDĐT Cục QLCL Chậm nhất ngày 01/8/2018
30 Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT. Các sở GDĐT Văn phòng Bộ GDĐT Chậm nhất ngày 05/8/2018
Có thể bạn quan tâm:

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here