Danh sách sinh viên khóa 2 chưa hoàn thành Motivation Letter

 

Danh sách sinh viên khóa 2 chưa hoàn thành Motivation Letter, bao gồm những sinh viên chưa nộp và những sinh viên có thư với nội dung không chính xác với hướng dẫn của nhà trường, còn tẩy xóa.

Các sinh viên có tên trong danh sách này yêu cầu nộp thư về nhà trường trước ngày 2/7/2013.

Sinh viên nộp thư sau ngày này sẽ bị coi là không hoàn thành hồ sơ chuyển giai đoạn và sẽ tự chịu mọi trách nhiệm có liên quan.

Sinh viên xem danh sách  TẠI ĐÂY

 

 
Danh sách sinh viên khóa 2 chưa hoàn thành Motivation Letter  

Related Posts

  • No Related Posts

About the author

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment